XOR-gate

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Den exclusive OR-gate (XOR-gate) kaldes også uligheds-detektoren, hvilket kan forstås ved denne tabel:

A       B       X
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Gaten vil give 1 på udgangen hvis indgangene har hvert deres niveau (fx A=1, B=0), hvis begge indgangene er 1 eller 0, vil udgangen give 0.

Diagram-symbolet for en XOR-gate ser således ud:

Xor-gate.png

Boolsk udtryk for XOR-gate:

 _   _
AB + AB = X = A ⊕ B

Ud fra dette udtryk ses det at XOR-gaten er mere kompliceret end fx en AND-gate. XOR-gaten opbygges da også under anvendelse af andre gates (fx 2 NOT-gates, 2 AND-gates og 1 OR-gate).