XML

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

XML er en overordnet struktur for dokumenter, der er skrevet i et format så de kan læses af en maskine, på en måde så den kan tolke indholdet, men også på en måde så det er læsbart for mennesker, da det skal skrives i en simpel tekst-fil.

XML format

XML står for eXtensible Markup Language, altså et sprog, hvor man kan markere og inddele informationen i grupper, men defineret på en måde så der kan udvides uden at sproget skal defineres om.

Et simpelt eksempel på XML fra w3schools[1] viser strukturen i XML:

<?xml version="1.0"?>
<note>
    <to>Tove</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Her angives at sproget der skrives i er XML 1.0.

Hele indholdet er en note.

I noten er der angivet hvem den er til, hvem den er fra, hvilken overskrift den har og indholdet af noten.

Fordele ved XML

Formatet er således at man kan læse det, uden at skulle lave voldsomt meget oversættelse, men samtidigt er det lavet så en maskine kan læse og forstå indholdet, og vil kunne præsentere noten i et helt andet format.

En anden stor fordel er at XML-koden kan laves som et udtræk af en database, der indeholder de viste informationer.

Ligner HTML

XML formatet ligner meget HTML og er inspireret af det. Generelt accepterer HTML lidt mere rod i kommandoerne men kan stadig vise det ønskede korrekt, bl.a. at man ikke skal afslutte en kommando inden for andre kommandoer. Derimod vil XML-filen blive afvist, hvis den ikke overholder den præcises syntaks.

XHTML er en mere stringent version af HTML, som lige netop overholder XML-standarden.

Refrerencer

  1. http://www.w3schools.com/xml/default.asp Indgangssiden til XML på w3schools.com