Word skabeloner

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Ideen med skabeloner

En skabelone er det man også kalder et template.

Den grundlæggende ide med at lave skabeloner er, at man kan have forskellige grundlayouts og indstillinger gemt et sted, , så man hver gang man starter med et nyt dokument, så kan man vælge dette grundlayout, hvor man så sparer at tilpasse dokumentet til lige netop det man ønsker.

Ideen med forskellige skabeloner

Til det forskellige fag man har i skolen, så udvikler man hurtigt hvert sit layout til hvert sit fag. Med skabeloner kan man have disse layouts færdige og klar til brug, ved at anvende forskellige skabeloner til hvert sit fag.

Eksempler på skabeloner der frit kan downloades fra Microsofts hjemmeside[1]

Oprette en skabelon

Klik på billedet for at forstørre

For at oprette en ny skabelon skal man starte et nyt dokument sådan som man plejer at gøre det - gerne ud fra et helt tomt dokument, så man har styr på alt hvad der er i dokumentet.

Når dokumentet er oprettet, så er det smart at få gemt det som en skabelon med det samme. Det gør man ud fra følgende trin:

Trin 1: Vælg fanebladet Filer (grøn markering) og der vælger man gem som.

Trin 2: Klik på Skabeloner (blå markering) under Microsoft Word - det gemmer skabelonen under ens personlige skabeloner.

Trin 3: Skriv et navn (violet markering) på den aktuelle skabelon (f.x. Kemi, Fysik eller komm-IT)

Trin 4: Vælg filtypen (rød markering) til at være en Word Skabelon.


Det er ikke nødvendigvis alt man skal have med i skabelonen, da det er forskelligt fra fag til fag. Til en dansk stil vil man normalt ikke have en forside, men til en teknologi-rapport skal den være med, og den skal indeholde alle de relevante oplysninger med Skole, fag, tema, valgt emne, klasse, navn, evt. gruppen, vejleder, udleveringsdato og afleveringsdato.

Til nogle rapporttyper er det også relevant at have en indholdsfortegnelse med, så læseren kan danne sig et overblik over rapporten - den indholdsfortegnelse laver man selvfølgelig automatisk genereret.

For at kunne lave den automatiske indholdsfortegnelse, så skal man anvende overskrifter i forskellige niveauer. I mange fag er der en række standardafsnit som man ved at man skal have med i rapporten / dokumentet, dem kan man lige så godt sætte ind som overskrifter i skabelonen, så man husker at få skrevet noget i alle afsnit. Andre fag ved man kun at der skal være en konklusion, så nøjes man med at have det med som overskrift.

Man finder efterhånden ud af hvordan ens lærere vil have tingene (det kan variere noget), men i første omgang er det smart at forholde sig til alle typografier, så man har overskrifterne som man ønsker det, linieafstanden i brødteksten, skrifttyper og størrelser på alle typografier fastlagt, så man ikke skal rette noget af det til, men kan koncentrere sig om at skrive indholdet.

Til de fleste rapporter er sidehoved og sidefod også relevant, og gerne med så mange oplysninger som muligt udfyldt.

Eftersom alle lærere er interesseret i hvor I har oplysningerne fra, så kan en kildeliste også være relevant i slutningen af dokumentet - det kræver at man har kildehenvisninger i sit dokument, men her kan man måske lige sætte grundbogen i faget ind i skabelonen, så det er lettere at henvise til den i sine rapporter / dokumenter.


Video: Speciel første side (uden fod/foot og hoved/head)[2]

Video: Indsættelse af fod/foot og hoved/head[3]

Video: Fodnoter [4]

Video: Litteraturliste [5]

Video: Henvisning til andet afsnit, - tabel, - figur eller - formel [6]

Starte fra en skabelon

Klik på billedet for at forstørre

Når man har fået oprettet og gemt en eller flere skabeloner, så skal man til at udnytte fordelene ved at bruge skabeloner.


Man anvender skabelonen ved at gøre følgende:

Trin 1: Man starter som man plejer ved at klikke på fanebladet Filer (rød markering).

Trin 2: Man klikker på Nyt (grøn markering) også som man plejer at gøre.

Trin 3: I stedet for bare at vælge Tomt dokument (som man plejer), så klikker man på Mine skabeloner (sort markering).

Trin 4: Her får man vist de skabeloner man har oprettet, så man klikker på den ønskede skabelon (violet markering), og klikker OK.


Her har man så oprettet et nyt dokument, med alle de ting i, som man har lagt i sin skabelon, så jo bedre man har lavet sin skabelon færdig fra starten, jo lettere bliver arbejdet videre med at redigere dokumentet - man kan nu koncentrere sig om indholdet.

Rette i en skabelon

Klik på billedet for at forstørre

Det er sjældent man rammer helt præcist med sin skabelon i første omgang, man finder efterhånden ud af at der er nogle ting man alligevel skal rette hver gang, og der kan være ting man gerne vil have til at se anderledes ud.

Det er der heldigvis råd for. Man gør blot følgende:


Trin 1: Vælg fanebladet Filer (rød markering).

Trin 2: Klik på Skabeloner (blå markering) under Microsoft Word.

Trin 3: Vælg den skabelon man ønsker at redigere (grøn markering), og klik OK.

Trin 4: Ret de ting man skal have rettet i skabelonen, så den indeholder det den skal.

Trin 5: Gem skabelonen igen (Filer - Gem, eller bare Ctrl-S).

Placeringen af skabeloner

Klik på billedet for at forstørre

Så længe man arbejder på en maskine, og alting går godt, så ligger ens personlige skabeloner godt der, og de bliver ikke blandet med andres skabeloner, hvis de bruger et andet login til maskinen.

Nogle gange kan det dog være smart at kunne lokalisere sine filer, det kan være på grund af følgende:

 • Man vil gerne lave backup af sine skabeloner, så de ikke går tabt.
 • Man vil kopiere sine skabeloner over på en anden maskine.
 • Man vil have sine skabeloner ind på en ny maskine.
 • Man vil dele med en ven.

I alle tilfælde skal man finde placeringen af skabelonerne, og arbejde med dem ved hjælp af Filhåndteringen på maskinen.

Som standard sætter Microsoft Office Word 2010 placeringen op til følgende sti, som illustreret på figuren:

- Lokal Disk (C:)   - hvis office er installeret på standard placeringen
 - Brugere      - hvis det er Windows 7 på dansk (users hvis den er engelsk)
  - login navn    - det brugernavn man logger ind med 
             (det gør at man ikke blander skabeloner med andre)
   - AppData    - denne mappe er skjult, se evt. nedenfor
    - Roaming
     - Microsoft
      - Skabeloner

Andre versioner af office placerer skabelonerne andre steder. Det kan man finde ved at kigge på opsætningen af hvor de ligger henne.

Som standard er filhåndteringen sat op til at skjule systemmapper (f.x. AppData).

For at få dem vist skal man ind i Filhåndteringen under Vis skjulte filer og mapper, ellers er det helt umuligt at finde dem.

At ændre placeringen af skabeloner

Hvis man vil ændre standardplaceringen af sine skabeloner (og evt. andre ting, når man nu er i gang), så skal man ind under fanebladet Filer - Indstillinger og vælge punktet Avanceret, hvor der helt nede i bunden er en knap der hedder Filplaceringer - der inde vælger man Brugerskabeloner og klikker på Rediger, så man kan vælge den placering man ønsker.

Husk at klikke OK hele vejen ud :-)

Video: Opsætning af Word 2007 til at finde dine skabeloner [7]

Skabeloner på skolens maskiner

Som indstillingerne er på skolens maskiner lige nu (20-08-2011), så gemmes skabeloner lokalt på maskinen på C:

Det betyder at man ikke kan oprette sine egne skabeloner på skolens maskiner, og så logge ind på en anden maskine og finde dem. Skabelonerne gemmes kun på denne ene maskine.

Indtil det bliver ændret, så er skabeloner bedst at bruge på jeres egne maskiner.

Standard skabeloner

Med office kommer der også en del standard skabeloner, og hvis man godt kan lide den tankegang, så kan man finde flere ved microsoft