Word 2010

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning


Klik på billedet for at forstørre

Formål

Word (2010) er et tekstbehandlingsprogram, som bruges til at oprette og håndtere dokumenter. Det vil typisk være dokumenter i form af stile, rapporter og andre former for afleveringer. Word er et godt program fordi det tilbyder mange gode redskaber til tekstformatering som gør en skrive proces nemmere og mere effektiv.


Word er det mest udbredte program til dokument håndtering. Efterhånden også et standart program for enhver elev som kan få fingrene i det, ellers er der alternativet Open Office som ligner Word utrolig meget, men modsat Word så er Open Office gratis.


Der findes en "studie edition" af Microsofts Office pakke som indeholder Word der kan købes til overskuelige penge. Derimod den fulde pakke er noget dyre. Kik eventuelt efter tilbud til skolestart.

Skabeloner

Word_skabeloner er et helt kapitel for sig, så det er dokumenteret på sin egen side.

Klik på billedet for at forstørre

Opsætning af forside

Den nemmeste måde at opsætte en forside på, er ved at anvende Words indbyggede forsider.


Først skal du indsætte selve forsiden, det gør man på følgende måde:

Trin 1: Klik på "indsæt" i menulinjen øverst i programmet.

Trin 2: Klik på "forside", findes i menulinjen lige under helt ovre i venstre side.

Trin 3: Vælg den forside som du syntes det passer bedst til dit projekt.

På billedet til højre kan det ses hvor knapperne ligger.


Klik for at forstørre

Nu hvor forsiden er valgt, mangler du bare at tilpasse skabelonen så den passer til dit projekt.


Det er dog ikke altid man kan finde en skabelon der passer til de oplysninger man har brug for, og som har de muligheder man gerne vil have, og så kan det være svært at tilpasse skabelonen.

Alternativet til det er at lave første side speciel, og så bygge forsiden op fra bunden.

Trin 1: Vælg fanebladet Sidelayout.

Trin 2: Ved sideopsætning klikker man på den lille pil (rød markering) der åbner sideopsætning.

Trin 3: I fanebladet Layout (blå markering) sætter man et flueben i Speciel første side (grøn markering), og klikker OK.

Ligesom ved de indbyggede skabeloner, så kommer sidehoved og sidefod ikke med på forsiden, og man kan få præcist det udseende man ønsker.

Video: Speciel første side (uden fod/foot og hoved/head)[1]

Automatisk indholdsfortegnelse

Klik for at forstørre

Dette er en lækker funktion i Word, her opretter Word selv en indholdsfortegnelse ud fra de overskrifter du har lavet i dit projekt. (Se delen omkring overskrifter, der er beskrevet hvordan man anvender de rigtige typer overskrifter for at få en pæn indholdsfortegnelse)


Man indsætter den automatiske indholdsfortegnelse på følgende måde:

Trin 1: Klik på "referencer", findes i den øverste menulinje.

Trin 2: Klik på "Indholdsfortegnelse", findes i menulinjen lige under helt ovre i venstre side.

Trin 3: Vælg "Automatisk tabel 1(eller 2)"

Se billedet til højre.

Forskellen på 1 og 2 er teksten "Indhold" eller "Indholdsfortegnelse".


For at opdatere indholdsfortegnelsen skal du klikke på teksten "Indhold", og vælg "Opdater tabel".


Video[2]

Klik på billedet for at forstørre

Overskrifter

Word 2010 har nogle indbyggede overskrifter som er gode at bruge i et projekt. På billedet til højre er der et eksempel på det forskellige overskrifter. Der er markeret med rød der hvor man kan vælge overskrift 1.

Det er vigtigt at man bruger den rigtige overskrift i forhold til sit projekt.

Overskrift 1 er altid overskrifter som "Indholdsfortegnelse, Indhold, Teori, Konklusion", altså er det de overordnede emner. Overskrift 2 bruges til underemner til overskrift 1. Bruger man de forskellige overskrifter rigtig vil det hele komme til at stå rigtig i den automatiske indholdsfortegnelse.

Hvordan man vælger at redigere en typografi

Typografier

Når man anvender typografier til f.x. overskrifter i word, så er man måske ikke tilfreds med den måde de ser ud på. Man kan prøve at vælge et af de andre typografi-sæt der ligger i word, men på et tidspunkt ønsker man sit eget udseende.

Her skal man ikke bare rette skrifttypen og størrelsen til manuelt, da man så kommer til at gøre det på alle overskrifter.


Man skal i stedet redigere typografien. Det gør man ved at højreklikke på den ønskede typografi (rød markering), mens man er i fanebladet Startside, og vælger rediger (blå markering).


klik for at forstørre billedet


Man kommer så ind i redigeringen af typografien, hvor man kan tilpasse den valgte typografi som man har lyst til.


Det er ikke kun overskrifter, men stort set alt inden for grundformattering man kan tilrette, hvor nogle af de smarteste at kende er.


  • Normal (der er alt brødteksten)
  • Overskrift (normalt i 3 niveauer)
  • Indholdsfortegnelse (den typografi der anvendes til 3 niveauer af indholdsfortegnelsen)
  • Hyperlink (der faktisk kan linke ud af et word-dokument)


Man kan også lave sine egne typografier til et dokument, eller en skabelon.

Sidehoved / fod

Klik for at forstørre

Den nemmeste måde at redigere i sidehoved / sidefod er at double klikke øverst eller nederst på en side, alt efter om det er sidehoved eller sidefod (markeret med en rød firkant på billedet til højre).

Når man klikker ind på sidehovedet så får man en ny menu. (Se den grønne firkant i billedet) Denne menu indeholder ting som:

- Sidehoved layout

- Sidefod layout

- Opsætning af sidetal i sidefoden

Det er de funktioner som man bruger mest.

Video: Indsættelse af fod/foot og hoved/head[3]

Klik for at forstørre

Sidenumre

I sidehoved eller sidefod er det fint at have sidenummeret på, og evt. hvor mange sider der er i dokumentet.

Hvis man starter sin sidefod med det kan man bruge words standard-layout på følgende måde:


Trin 1: Vælg fanebladet Indsæt (rød markering)

Trin 2: Klik Sidetal (blå markering) og vælg hvor på siden det skal placeres (normalt øverst eller nederst på siden)


Bemærk at det vil overskrive det man har i sidehoved eller sidefod.

Trin 3: Vælg det ønskede udseende af sidehoved / fod (grøn markering)


Klik for at forstørre

Det kan være svært at rette den standard-formattering til der er på sidehovedet, så man kan få de ting ind man ønsker, så tit kan det være rart bare at kunne sætte sidetallet og antallet af sider ind.

Det ligger et helt andet sted at sætte sidetal manuelt ind:


Trin 1: Vælg fanebladet Indsæt (rød markering)

Trin 2: Klik på Hurtige dele (blå markering) og vælg Felt

Trin 3: I felt finer man Page (grøn markering), og evt.indstiller udsenet af sidetallet


evt. trin 4: Hvis man vil have antallet af sider på, så er det samme måde, men at vælge NumPages i stedet for Page.

Klik for at forstørre

Kant på sidehovedet (og på alt andet)

Hvis man vil lave en klar adskillelse mellem det der står i sidehovedet og selve teksten kan det gøres efter de følgende trin. Det er en rigtig god ide at lave den adskillelse, da det gør det lettere for læseren at fange præcist hvor teksten på den næste side fortsætter, når man bladrer - det kan altså give en bedre læseoplevelse.


Klik for at forstørre

Trin 1: Man markerer hele teksten i sidehovedet (det kan gøres ved at klikke med musen ude i venstre margen uden for sidehovedet).

Trin 2: Vælg fanebladet Startside (rød markering).

Trin 3: Klik på ikonet med kant (blå markering) - hvis man har haft valgt en anden type kant, så skal man lige klikke på pilen ud for ikonet, og så vælge den rigtige type kant man vil have på.


Man kan formattere yderligere på kanter og skygger, med både stregtype, stregtykkelse og andre ting. Det er bare vigtigt at man ikke overdriver, for ellers skaber man bare støj i kommunikationen.

Indsæt fodnote

Klik på billedet for at forstørre

Fodnoter bruges i stedet for parenteser. Ved at følge de næste 3 trin lærer du hvordan man indsætter fodnoter. Se eventuelt på billedet til højre hvis du ikke kan finde hvor du skal trykke.Trin 1: Marker det ord som du vil lave en fodnote til.

Trin 2: Klik på "Referencer" i hovedmenuen, derefter "Indsæt fodnote".

Trin 3: Skriv din fodnote.På den måde kan man nemt indsætte en fodnote i sit projekt.

Video: Fodnoter [4]

Indsæt Kildehenvisning

Klik på billedet for at forstørre

Det man tit bruger en fodnote til er at lave en kildehenvisning med, og det er også godt nok, men det kræver at man kan holde styr på alle de kilder man anvender, fordi man normalt også skal lave en kildeliste.

Alternativet er at bruge det indbyggede værktøj til kildehenvisninger, som laver kildehenvisningerne ensartet i teksten, og som ud fra de oplysninger man indtaster kan lave hele kildelisten og opdatere den når man sætter nye kilder ind i dokumentet.

En kildehenvisning oprettes ved at at gøre følgende:

Trin 1: Vælg fanebladet Referencer (rød markering)

Trin 2: Klik på Indsæt Citat (blå markering) og vælg ny kilde.

Trin 2a: Hvis man har lavet henvisninger til en bestemt bog før, så kan man også klikke på den kilde man før har oprettet.

Trin 3: Vælg hvilken type kilde det er (grøn markering) - typisk en Bog, en artikel eller et websted.

Trin 4: Udfyld de oplysninger der er mulige (man skal ikke blive skuffet over at den kun viser en lille del af oplysningerne - resten er til at fylde i kildelisten).


Hvis det er en bog man henviser til, så kan det også tit være smart at kunne henvise til et bestemt sted i bogen.

rediger_citat.PNG

Det gør man ved at klikke på den kildehenvisningen der er i teksten, og så på pilen, hvor der kommer de viste muligheder. Her kan man så vælge Rediger citat, hvor man kan sætte et sidetal eller et kapitel ind eller evt. et område af sider.

Web Kildehenvisning

Når man anvender en kildehenvisning til en hjemmeside (webadresse), så kan det tid være besværligt at få words citat-værktøj til at give en god henvisning inde i teksten, da det kommer til at ligne en normal henvisning til en bog.

Det kan derfor være en fordel at kildehenvisningen som et citat, men så supplere med en fodnote der angiver den fulde webadresse.

Klik på billedet for at forstørre

Indsæt Kildeliste

Når man har sat kilderne ind i teksten hvor man ønsker det, så er det nu blevet meget simpelt at oprette sin kildeliste. Det gøres på følgende måde:


Trin 1: Placer cursoren der hvor man vil have indsat kildelisten i dokumentet (typisk sidst i dokumentet).

Trin 2: Vælg fanebladet Referencer (rød markering).

Trin 3: Klik på Bibliografi (blå markering).

Trin 4: Vælg Indsæt bibliografi.

Trin 5: Sæt en passende overskrift (f.x. Kildeliste) på over kildelisten.


Man kan også vælge en af de indbyggede med overskrift på, men der er man bundet af hvad man kalder listen (Bibliografi eller Citerede værker).

Det er først når man ser sin kildeliste, at man får udbytte af alle de oplysninger man har indtastet om bøgerne / websiderne, men det giver så også den korrekte henvisning til kilderne.

Under typografi kan man vælge hvordan man får præsenteret sin kildeliste, men de fleste vil være fuldt tilfredsstillende til de rapporter I skal skrive på HTX.

Her er et eksempel på en meget kort tekst med 3 kilder og en kildeliste dannet ud fra disse 3 kilder:

Eksempel på en kildeliste

Video: Litteraturliste [5]

En lidt mere stringent gennemgang af kilder

Guide til Kildehenvisninger (10:03):


Direkte Link

Henvisninger i dokumentet

Ligesom litteraturliste og indholdsfortegnelse, så kan man indsætte referencer til andre ting rundt i et word-dokument.

Det er typisk figurer, formler og tabeller man vil henvise til fra teksten, men også henvisninger til andre afsnit.

Tekniken er vist i denne Video: Henvisning til andet afsnit, - tabel, - figur eller - formel [6]

Indsæt billede

Klik på billedet for at forstørre

Den nemmeste måde at indsætte et billede, er ved at følge disse trin:


Trin 1: Klik på "indsæt" i hovedmenuen

Trin 2: Klik på "billede" i menuen lige under

Trin 3: Vælg det billede du vil have sat ind.


Nu hvor du har billedet, kan du klikke en enkelt gang på billedet hvorefter der vil komme et hav af muligheder for redigering af dette billede.

Tip: Hvis du har problemer med at billedet ikke vil stå det rigtige sted, så ændre tekstombrydningen på billedet til "tæt". Så kan man flytte rundt på billedet som man vil.

Indsæt symbol

Klik på billedet for at forstørre

Den nemmeste måde at indsætte et symbol på, er ved at følge de næste trin her.


Trin 1: Klik på "indsæt" i menulinjen øverst i programmet.

Trin 2: Klik på "symbol", findes i menulinjen lige under helt ovre i højre side.

Trin 3: Vælg det symbol du skal bruge. Hvis symbolet ikke ligger der, så klik på "flere symboler".


På billedet til højre kan det ses hvor knapperne ligger.

Indsæt regnestykke

Klik på billedet for at forstørre

Når man arbejder med regnestykker i word, så er det smartest at indsætte et felt som er specielt godt til at opstille ligninger. Følg de næste trin for at lære hvordan man indsætter feltet.


Trin 1: Vælg "indsæt" i hovedmenuen

Trin 2: Vælg "ligning" i menuen under, helt ovre i højre side. Det er vigtigt at man trykker på en øverste del af ikonet.


Klik på billedet for at forstørre

Når man er i gang med at redigere i dette felt så fremkommer der en ny menulinje som er fyldt op med funktioner som passer til redigering af ligninger. Her finder man alt fra + - tegn til de mærkeligste matematiske udtryk.


Se eventuelt billederne til højre.

Man kan også se teknikken i en video, denne her er dog til word 2007 [7]

Konverter til PDF

Da der nogle gange bliver krævet at man aflevere i PDF, så er det en god ide at have styr på hvordan man gør det.

Den klart nemmeste måde at gøre det på er følgende:

Vælg "Gem som" herefter vælg Adobe PDF, dette kræver Adobe Pro installeret.

En anden mulighed er at installere PDF creator Klik her for at downloade det

Her gemmer man som PDF ved at følge de næste trin herunder:

Trin 1: Vælg Udskriv

Trin 2: Vælg PDF creator som printeren

Fordelen ved de to andre muligheder er at de også fungerer i alle andre programmer der har en standard printer indbygget.

Klik på billedet for at forstørre

En sidste mulighed er at bruge words indbyggede PDF-konverter, der anvendes som følger:

Trin 1: Vælg fanebladet Filer (rød markering).

Trin 2: Klik på Gem og send (grøn markering).

Trin 3: Vælg Opret PDF/XPS-dokument (blå markering).

Trin 4: Klik på Opret PDF/XPS (sort markering).

Trin 5: Følg dialogerne for at gemme PDF-dokumentet på computeren.