While

Fra Holstebro HTX Wiki
(Omdirigeret fra While løkken)
Skift til: navigering, søgning

Hvad er en while løkke

En while-løkke er et begreb inden for programmering, som betegner en bestemt type af løkke.

while løkke funktion

Hvis ikke man på forhånd ved hvor mange gange en løkke skal gennemkøres, kan man anvende "while". Princippet bag en while-løkke er at operationerne inde i selve løkken skal gennemløbes så længe et vist stop-kriterium er sand, en løkke af formen while(true) vil altså være en uendelig løkke medmindre løkken brydes på anden vis. Derimod vil while(false) aldrig vil blive gennemløbet. Det må selvfølgelig være klart at selve stop-kriteriet skal være et boolsk udtryk.


Eksempel på while loop

Nedenstående eksempel definerer en løkke, der starter med i = 0. løkken vil fortsætte med at køre så længe den er mindre end eller lig med 5. den vil stige med 1, hver gang løkken kører:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=5)
  {
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br />");
  i++;
  }
</script>
</body>
</html>

Forklaring

i bliver sat til 0.

Sålænge i er mindre end eller lig med 5, gennemløbes løkken.

i øger værdien med 1 for hvert gennemløb.

Dette kan udtrykkes som følgende flowchart

Flowchart for en whileløkke med koden fra eksemplet