Tovejs-kommunikation

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Morten L

BentHer vises modellen for tovejs-kommunikation.

To-vejs kommunikation fungerer ligeledes som den udvidede kommunikationsmodel bare at feedbacken er anerledes. Feedbacken fungerer således at den kommer med det samme: f.eks. et svar på et spørgsmål

Der er ikke tjekket om det er et OK sted at hente illustrationen[1]
Her vises modellen for den udvidedekommunikations model.

morten larsen

To-vejs kommunikationsmodellen omtales også som 'Laswells udvidede kommunikationsmodel'. Når noget skal kommunikeres ud omhandler det en afsender og en modtager. Det væsentlige når noget skal kommunikeres ud er at budskabet forståes rigtigt af modtageren. For at opnå dette er der blevet lavet en kommunikationsmodel til at forbedre denne proces. Ligesom i modellen for en-vejs kommunikation inkluderer den udvidede model også: Afsender, budskab og modtager.

I 2-vejs kommunikation er der blevet tilføjet nogle nye begreber som er behjælpelige til at forbedre kommunikationen således at kommunikationen bliver optimal og at muligheden for forbedring er tilstede da feedback er inkluderet. [2][3][4]

De nye begreber er følgende:

  • Indkodning
  • Afkodning
  • Støj
  • Feedback

Afsender

Afsenderen i en kommunikations sammenhæng er den som har en meddelse/budskab/holdning som skal nå ud til en eller flere personer. Afsenderen kan være alt fra en virksomhed som prøver at sælge et produkt til en forfatter der vil ud med et budskab. Men en ting som er generelt er at afsenderen ønsker at formidle information til en eller flere målgrupper.

Indkodning

Indkodning omhandler hvordan selve budskabet bliver udformet. Når man skal udforme sit budskab skal man benytte sig af et medie. Det vigtigste når man skal vælge sit medie - i form af indkodningen - er at modtageren, altså målgruppen passer til det valgte medie. Gallups Kompas Derfor er valget af indkodning meget afgørende hvis kommunikationen skal fungere optimalt. Da valg af en forkert indkodning kan ødelægge kommunikationen.

Medie/Budskab

Når man ønsker er at kommunikere noget har man et budskab, en meddelelse. Det er i dette punkt på kommunikationsmodellen ens budskab bringes i mediet.

Afkodning

Afkodning omhandler hvordan budskabet forstås af modtageren og her ses det hvorvidt valget af ens indkodning har haft den ønskede effekt, altså om målgruppen nås.

Modtager

Modtageren er 'sidste' led i kommunikationen. Det er her det viser sig om kommunikationen har fungeret. Modtageren er det led som man ønsker at sende sit budskab til. Ligesom i afsender kan dette være alt fra enkelte personer til menneskegrupper eller firmaer. Det er væsentligt at folk som vil ud med et budskab har analyseret modtageren da alle målgrupper ikke reagerer ens.

Støj

Støj er elementer som ikke fungerer sammen med den ønskede målgruppe. Støj er det som kan gøre at kommunikationen mislykkedes og at budskabet bliver afkodet forkert.

Feedback

Feedback kan opstå i form af køb, respons fra modtager til afsender. Hvis det er en kommunikation mellem 2 parter kan feedbacken bestå i at man forklarer hvad der kan gøres bedre.

Referencer:

  1. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/brochures/br0318/guidance/index.html Side fra USA - figuren er i afsnit 8 - Copyright ikke tjekket
  2. http://prak.systime.dk/index.php?id=162 Systimes beskrivelse af Laswells udvidede kommunikationsmodel
  3. Det kommunikerende mennesker - Komminikation/IT A
  4. https://sites.google.com/site/danskfag/vaerktoejer/kommunikationsmodel Beskrivelse af model