Title-Tag

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Man skal bruge Title-Tag i alle HTML/XHTML dokumenter.

<title> definere titlen af dokumentet, og den definerer titlen i browseren.

<title> er også den titel der bliver til favoriter.

<title> er også det navn der bliver vist i search engine's som google. Endnu mere vigtigt er det at de ord der står i title bliver prioriteret højt i en søgning af sider.

Man kan kun have en <title> i et HTML/XHTML dokument. Det giver ikke mening at have mere end en.


For at starte title-tag skal man skrive <title>

For at slutte title-tag skal man skrive </title>


Her er et eksempel på at bruge title-tag

<html>
  <head>

    <title>HTML 4.01 Tag Reference</title>

  </head>
<body>
  The content of the document......
</body>
</html>

Title-tag virker i alle de store browser's som

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari