Test

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Uanset hvilket produkt man fremstiller, så er test en central del i udviklingen.

El-tekniske produkter

Det er her vigtigt at man gør sig sine produktkrav klart, så man ved hvad produktet skal kunne, og dermed hvad man skal teste.

Det er vigtigt at man gennemtænker hvordan man vil gennemteste sit produkt, så man sikrer sig at man faktisk overholder produktkravene, hvis produktet ellers kommer igennem testen - det at opstille en testprocedure kan faktisk også være med til et klargøre hvad produktkravene egentlig er.

Programmerings produkter

Uanset hvilken form for program man laver, så vil det indeholde en funktionalitet, som gerne skulle være specificeret i en række funktionskrav.

Igen skal der testes om programmet opfylder de krav der er stillet til det.

Større og mere komplekse programmer kan evt. testes ved hjælp af Tænke Højt Test, hvilket kan være med til at forbedre programmets usability.

Hjemmesider

Det at teste hjemmesider er i dag en hel disciplin for sig, hvor Tænke Højt Test er en af de mest udbredte metoder til test af usability på hjemmesider.