Teknologi

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

I denne wiki er der fokus på der el-tekniske og programmeringsmæssige del af faget teknologi.

Teknologi B

Faget teknologi B er obligatorisk for den gymnasiale HTX-uddannelse og gennemføres normalt i løbet af 1. og 2. år på uddannelsen.

Teknologi indeholder mange fagdiscipliner hvor el og programmering kun er en del af det.

På Holstebro Tekniske Gymnasium har vi valgt at rette denne del hen mod konstruktioner der er opbygget ved hjælp af Arduino, og programmeret i det tilhørende programmeringsmiljø.

Elteknisk teknologiprojekt

I projektet er man nået frem til en løsning af et problem og har valgt et elektronisk produkt.

Kunden er i centrum og giver produktkravene.

Produktkravene laves til funktioner produktet skal udføre.

Funktionerne føres ind i et blokdiagram.

De enkelte blokke laves en for en (hardware og software) og sættes sammen.

Hele tiden testes om funktionerne er opfyldt.

Dokumentation af eldelen i teknologirapporten – med elfagets diskurs

historisk omkring el

Stærkstrøm

Svagstrøm

Programmering

Teknologi A

Faget teknologi A er på Holstebro Tekniske Gymnasium et studieretningsfag på studieretningen Teknologi-Design.

Det er de samme grundlæggende el- og programmerings-mæssige elementer der anvendes.