Task Scheduler

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Det grundlæggende princip i at anvende en Task Scheduler er at sørge for at en bestemt opgave bliver løst med et bestemt interval eller ved bestemte begivenheder.

Der hvor det kan være relevant er ved ting der opdateres automatisk, og som ikke må fejle. Her kan det være relevant at have en sikring der giver en form for alarm, hvis noget ikke bliver opdateret.

Det kunne fx være et overvågningskamera, som skal sende billeder ind til en server hvert minut, så serveren kan logge hvad der sker på overvågningen. Hvis overvågningskameraet går i stykker eller bare holder op med at sende billeder (det kunne være at det mister internetforbindelsen), så virker overvågningen ikke længere.
Umiddelbart vil dette ikke blive opdaget, før man kommer ind for at tjekke overvågningen, og det vil man jo normalt ikke gøre før man har brug for det, og der kan det være alt for sent.
Serveren vil heller ikke reagere, da den jo bare tager imod billederne, når overvågningskameraet henvender sig.
Her vil en task scheduler være relevant, altså et taske der gennemføres med jævne mellemrum (perioden afhænger af hvor vigtigt opgaven er), og det skal tjekke om der sker det der skal, som i eksemplet med overvågningskameraet er at der er lagt billeder ind, og hvis det sker, så skal der ikke ske noget.
Hvis der er noget galt, som at der ikke er lagt billeder op med det ønskede interval, så skal der komme en form for alarm. Det kan ske ved at der sendes en SMS eller en mail til noget teknisk personale, som kan tage sig af at fikse det problem der er opstået.

Windows Server

For at oprette et task, så skal man have adgang til serveren, og man skal ind i Task Scheduler, hvor man så kan oprette et task[1]

Som en kort beskrivelse kan man gøre følgende, når man er kommet ind i sin Server Manager:

How to create basic tasks with Task Scheduler, in 5 steps

  1. Start the "Create Basic Task" wizard. In the Task Scheduler window, go to the Actions column on the right. ...
  2. Name the task and give it a description. ...
  3. Choose when to execute the new task. ...
  4. Set the action that you want to be executed. ...
  5. Check the details of the new task and save it.

Referencer