Style-Tag

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Hvordan bruger man Style-Tags

Style-Tags bruges i samarbejde med de forskellige CSS-Tags. når man har skrevet en overskrift med et H1-Tag så kan man bestemme hvordan denne overskrift skal se ud. Det vil sige, skal den være sentreret. Skal den være pink. Man kan også bestemme hvilken baggrunds farve man gerne vil have.

Det er faktisk nogenlunde hvad et Style-Tag bruges til når man laver HTML.

Eksempler

Jeg vil lave et eksempel der viser hvad jeg mener.

 
<html>
<head>
<style type="text/css">                           
body
{
  background-color:#d0e4fe;
}

h1
{
  color:orange;
  text-align:center;
}

p
{
  font-family:"Times New Roman";
  font-size:20px;
}
</style>
</head>

Eksemplets virkning

Den virkning det vil have på en side er illustreret i det følgende billede, hvor den øverste halvdel er fra en side UDEN den viste CSS, og den nederste er MED CSS:

Visning af et indhold, øverst uden CSS og nederst med CSS

Forklaring til eksemplet

- Vi starter med et Head-tag

- Derefter sætter vi CSS ind det er det man bruger når der skal laves forskellige typer skrift og farver osv.

- Vi siger så at vi gerne vil have at baggrunden skal være en bestemt farve. der behøver man ikke sige "#d0e4fe" men istedet red for rød, eller blue for blå.

- Vores overskrift som der skrives senere kan defineres som h1. så skriver vi at når vi laver en overskrift der hedder h1, så bliver den automatisk orange.

- Der hvor der står "text-align:center;" betyder at vi gerne vil have vores overskrift centreret.

- Nede ved "font-family:"Times New Roman"; bestemmer vi hvilken type tekst vi vil bruge. Ved font-size:20px; bestemmer vi hvor stort det skal være. der kan man ændre tallet hvis man vil have det større eller mindre

- Til sidst slutter vi Style-Tagget og Head-Tagget af.

- Efter alt dette kan vi så begynde og skrive vores overskrift, og vores tekst