Strøm

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

I = strømstyrke [A]

Strømstyrke: Strømstyrken måles i ampere (A) Ampere er antal elektroner der løber gennem ledningen pr. sekund.

1 ampere svarer til 6,25*10^18 elektroner pr. sekund. 

Eftersom det er elektronerne der danner strømmen vil dette også sige at spænding ikke er farlig i sig selv, idet det ikke hjælper noget at elektronerne kommer meget hurtigt, hvis det kun er få elektroner der kommer.

Strømstyrke i kredsløb: Strømstyrke virker på dette punkt modsat i forhold til spænding, ved at strømstyrken ikke ændres i et seriekredsløb. Derimod ændres den i et parallelt kredsløb, hvor Kirchhoffs lov siger at alle indgående strømme er det samme som udgående strømme.

Måling af strømstyrke

Måling af strømstyrke: Dette kan gøres vha. et amperemeter, som måler strømstyrken i et punkt, som det ses på billedet:

Her måles hvor meget strømstyrken er imellem de to modstande. Amperemeteret har en minimal modstand, og har derfor kun minimal betydning for spændingsfaldet. Dette vil også betyde at hvis man placerede et amperemeter i et parallelt kredsløb vil alt strømmen løbe henover den, idet det er det letteste pga. den minimale modstand og derfor vil de andre komponenter i parallelkoblingen ikke få noget strøm.


Måleapparat, hvor den er klar til at måle spænding


For at måle strømstyrken kan bruges det samme apparat, som der bliver brugt til at måle spænding (se billede til højre), dog skal det ene stik placeres anderledes. Com-porten skal stadig bruges, og så er der to muligheder for at måle ampere. Det står oven over stikket og den første er til måling af Ampere, mens det andet stik er til milliAmpere.