Software

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Software til PIC

Software til Arduino

Softwarens sammenhæng med hardwaren

Dokumentation

I rapporten skal der også være et afsnit omkring Software.

Dette afsnit skal virke som en indledning til hele software-delen, dvs. det skal beskrives hvad den konstruerede software løser og hvilket sprog den er skrevet i.

I software-afsnittet skal det altså beskrives hvad den konkrete software skal løse, altså den overordnede funktion af koden. Hvis man har en meget lang kode, med mange funktioner, kan det være en ide at dele den op i nogle blokke/moduler, og kort fortælle hvad de laver hver for sig, og hvordan de arbejder sammen. Der skal kun gives et overblik over den fremstillede kode, så der skal ikke gås i detaljer, det klares nemlig under softwaredokumentationen.

Man kan sammenligne denne del med indledningen til elektronikdelen, hvor man også overordnet beskriver funktionen vha. et blokdiagram.

Hvis du for eksempel har valgt at lave software til en PIC, skal du forklare at du har brugt programmeringssproget JAL, og derefter beskrive hvad din fremstillede software kan løse.