Sekvens

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Sekvens i kode

Et program læser koden sekventielt dvs. at den læser koden linie for linie, finder den så et funktions-kald, hopper den op eller ned til funktionen, udfører den, og hopper så tilbage til linien under førnævnte funktions-kald.

Eksempel på koden

Forklaring:

 1. Programmet læser variablen tal og husker på hvilken værdi den har som definition.
 2. Programmet læser document.write og sætter dette ind på siden.
 3. Programmet finder funktions-kaldet skriv();.
 4. Programmet går tilbage i koden og udfører funktionen skriv();.
 5. Efter udførelse af funktionen går programmet ned og fortsætter på linien under funktions-kaldet skriv();.
 6. Programmet læser document.write som indeholder variabelen tal, som den har husket fra punkt 1, hvorefter den indsætter variabelens værdi.

Alt dette her sker på et split sekund når siden åbnes, men de forskellige ting udføres sekventielt ved at det sker som en sekvens når programmet læser linje for linje og udfører hver linje for sig inden den næste udføres. Som det ses i dette eksempel er det ikke bare at læse alt kode ned over, da en funktion først udføres når den kaldes fra koden.

Visningen

Når koden afvikles vises følgende:

Dette skrives nede i kodeforløbet 
Denne tekst kommer fra funktionen
Og denne også fra funkt
Dette kommer også fra kodeforløbet
I variablen tal der er defineret i toppen af koden står der 70

Koden

Selve koden ser ud som følger;

 <html>
  <head>
   <title>write</title>
  <script type="text/javascript" language="JavaScript">
  // javaScript funktioner og variable

1) var tal = 70;

4) function skriv() {
   document.write("Denne tekst kommer fra funktionen");
   document.write("Og denne også fra funkt");
  }
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1>document.write og variabel</h1>
  <p>Dette eksempel viser hvordan en variabel kan udskrives med document.write()</p>

  <script type="text/javascript" language="JavaScript">
  // javaScript der afvikles, når siden loades
2) document.write("Dette skrives nede i kodeforløbet");
3) skriv();
5) document.write("Dette kommer også fra kodeforløbet");
6) document.write("I variablen tal der er defineret i toppen af koden står der " + tal);
  </script>
  </body>
 </html>

Koden udtrykt som flowchart

Hvis man skal give et overblik over hvordan koden afvikles kan det illustreres som følgende flowchart:

Flowchart der illustrerer en sekventielt afviklet kode
Flowchart der illustrerer en sekventielt afviklet kode

Koden i en ZIP

Zip-fil