SOP

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Denne side samler de materialer der kan hjælpe i processen med at gennemføre SOP.

Som en start er der her en PowerPoint der introducerer SOP ud fra studieretningscasen.

Valg af emne - og fag

Det er vigtigt at vælge et emne der er interessant, og som man kan fordybe sig i.

Det er godt at vælge et emne, som man kan finde god litteratur til.

Når man har valgt sit emne kan det være godt at få vejledning af sine lærere til at vælge relevante fag.

Et SOP skal skrives på baggrund af to fag.

  • Det ene fag skal være et studieretningsfag
  • Et af de valgte fag skal være på A-niveau (det kan godt være studieretningsfaget)
  • Hvis det ovenstående er opfyldt kan det andet fag vælges frit blandt de fag man har
  • Fagene skal angives på det højeste niveau man har eller har haft

Problemformuleringen

Når man har valgt emnet og fagene, så får man tildelt 2 vejledere, en i hvert fag. Skolen betræber sig på at I får mindst en vejleder I kender fra undervisningen.

Ud fra emnet og en grundig litteratursøgning skal der skrives en problemformulering. Det er elevens ansvar at få skrevet en fornuftig problemformulering - lærerne er blot vejledere.

Til processen omkring problemformuleringen ligger der en ZIP-fil med 4 dokumenter - vær opmærksom på at nogle af disse dokumenter er tilrettet forløbet i 2021.

  • En PowerPoint fra biblioteket, som kan hjælpe med litteratursøgningen.
  • Skabelonen til problemformuleringen - her er nogle omtaler af hvad den kan indeholde
  • En blanket der kan være god at udfylde inden man går til vejledning omkring sin problemformulering
  • En samlet omtale af hele SOP-forløbet

Opgaveformuleringen

Ud fra problemformuleringen skriver de to vejledere en opgaveformulering.

Det er denne opgaveformulering I skal skrive jeres SOP ud fra.

På dagen for udleveringen af opgaven kan den hentes på [1] hvor I skal logge ind med jeres UNI-Login

Hjælp til at sætte sig ind i emnet

En video om at læse kilder (19:00) Direkte link til videoen


Hjælp til selve skriveprocessen

En video om at anvende kilder (30:17) Direkte link til videoen og Powerpointen brugt i videoen


En video omkring formalia i et SOP (19:11) Direkte link til videoen og Powerpointen brugt i videoen


En video omkring det at skrive SOP (14:25) Direkte link til videoen og Powerpointen brugt i videoen


Teknisk hjælp til Word

Herunder er der linket til en række undersider, som kan hjælpe med forskellige teknikaliteter i Word.

Hjælpen er primært lavet til Word 2013, men forskellen til Word 2016 er ikke så stor - der kan også være ting der ser anderledes ud på MAC, men alle de beskrevne ting skulle være mulige at udføre i en Office 365 Office udgave af Word.

Hjælp til den mundtlige fremlæggelse

Den mundtlige eksamination er den endelige bedømmelse af jeres SOP.

I kommer med et oplæg ud fra jeres skriftlige SOP, som en af jeres vejledere og censor begge har læst.

Herefter er der en samtale med udgangspunkt i jeres opgaveformulering og jeres skriftlige SOP. Der gives én samlet bedømmelse af jeres skriftlige arbejde og jeres mundtlige præstation.

Der er et uddybende dokument med tips og tricks som kan bruges i planlægningen af præsentationen.

En video omkring det at forberede sin mundtlige SOP og gå til SOP-eksamen (23:22) Direkte link til videoen og Powerpointen brugt i videoen samt metodekataloget