RFID-modul

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Modulet RFID er lavet til at læse et RFID-tag med og aflevere det i et array.

Modulet består af Hardware til modulet og Software til modulet (endnu ikke implementeret).

Print med SMD-chip til at styre de 125kHz sending/modtagelse

media:RFID-board.zip

Totaldiagram over RFID-modulet

Software modulet RFID.jal

Fordi der er flere måder at læse RFID tags vha. PIC, er der i zip-filen flere forskellige filer. Alle filerne forsøger at læse tagget og skrive værdien på et LCD display. Hver fil bruger dens egen metode, men forsøger at læse et tag og skrive indholdet ud på et LCD-display.

media:RFID-modul.zip

Interface fil til RFID-int

Skal skrives

Interface fil til RFID-wait

Skal skrives

Anvendelsen af RFID modulet

Et RFID system består af en sender/modtager, der kan sende et signal ud, og modtage et svar fra et RFID tag. Til et system hører der normalt flere forskellige tags, som indeholder hver sin unikke kode, så man kan genkende de enkelte tags. Når et RFID tag modtager et signal på den frekvens den arbejder på, så svarer den tilbage med et signal på samme frekvens. I svaret ligger den kode som tagget indeholder, som sender/modtageren kan aflæse. Nogle eksempler på hvor man finder RFID er i Bro-Bizz'er, hvor man har et tag i bilens forrude og betalingsanlægget aflæser, og i mobiltelefoner, der kan aflæse forskellige tags bygget til dem.

Tags er opdelt i aktive tags og passive tags - Aktive har en indbygget strømkilde og rækker længere, men hvis strømmen til tagget forsvinder, kan man ikke bruge det. Passive tags bruger derimod energi fra signalet der bliver sendt, som tagget så bruger til at sende et signal retur - Det betyder, at tagget ikke skal bruge nogen strømkilde, men har en kortere rækkevide fordi den energi der er i signalet er meget lille

RFID-koden skrives specielt i Manchesterkode (Som beskrevet på RFID), hvilket gør det lidt besværligt at aflæse koden i PIC'en.

Der ligger noget af teorien bag RFID beskrevet generelt.

Arduino RFID

Til Arduino har vi 3 forskellige RFID moduler.

Modul til 125 kHz læsning

Modulet er relativt simpelt at arbejde med, da det kun kan læse RFID-tags. Det der kan læses i et RFID-tag er en 5 bytes kode, der gerne skulle være unik for netop dette TAG. De 5 byte sendes som hexadecimale tal, så der sendes to karakterer for hver byte der er i adressen.

Det giver en ASCII-streng af følgende format:

Karakter Indhold Betydning
0 0x02 Start-of-Text
1-2 Hex-byte 2 ASCII karakterer 0-9 og A-F, der angiver en byte
3-4 Hex-byte 2 ASCII karakterer 0-9 og A-F, der angiver en byte
5-6 Hex-byte 2 ASCII karakterer 0-9 og A-F, der angiver en byte
7-8 Hex-byte 2 ASCII karakterer 0-9 og A-F, der angiver en byte
9-10 Hex-byte 2 ASCII karakterer 0-9 og A-F, der angiver en byte
11-12 CS-byte En byte, der er XOR-checksum af de ovenstående
13 0x03 End-of-Text

125 kHz RFID læser (vist med spole, kort og beeper

Link til leveradør

Det er observeret at modulet kan finde på at sende information, selvom der ikke er et TAG i nærheden. Så sender det 5 bytes med indholdet 00.

Tilsvarende 125 kHz Modul

Vi har også nogle moduler fra en anden leverandør, Seeedstudio.com, der ligner utroligt meget og har samme funktion.

Der er en god teknisk beskrivelse på deres Wiki-side, hvor både pinout og demo-kode til Arduino er beskrevet.

Fleksibelt modul til 13,56 MHz

Ikke testet.

Modulet skulle være meget fleksibelt, da man kan kommunikere med Serielt interface, IIC og SPI bus.

Der skulle være udviklet et bibliotek, så Arduino kan kommunikere med modulet ved hjælp af SPI.

RFID og NFC modul

Link til leveradør

Link til dokumentation

Modul til læsning og skrivning på 13,56 MHz RFID

Modulet er noget besværligt at kommunikere med, da det anvender 106 kBaud seriel kommunikation.

Mifare RFID-modul

Link til Leverandør

Referencer

Moduler på Holstebro HTX
Tastaturer Displays AD-konvertering I/O-ekspander Serielt Interface Færdige Andre
RC-tast - AD-tast - M_tast ALCD - LCD ADC_holst - ADC
mcp3201 - mcp3208
input - output Seriel_holst - Serial hardware
Serial hw int cts - Serial software
Stepmotor - RFID
RGB - RF-link - Afstand
Humidity - Analog temp - Dig temp
Accelerometer
Rotary Encoder

Oversigt over Hardware Moduler på Holstebro HTX