Versionshistorik for "Q-Tag"

Skift til: navigering, søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 7. feb 2012, 09:57Bar (diskussion | bidrag). . (202 bytes) (+202 Bytes). . (Oprettede siden med 'Q-tag bruges til at indsætte anførselstegn (”) i korte citater <pre> <p>Tekst med et: <q>citat</q></p> </pre> Som så vil blive til Tekst med et: ”citat” {{webdesign}...')