Objekt egenskaber

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Hvordan anvendes et objekts egenskaber

Denne type output er mest af grafisk karakter, men objekt egenskaber har rigtig mange muligheder, da man kan vise / fjerne objekter i siden, og man kan manipulere med alle objekters egenskaber, som f.x. at skifte indholdet af et billede, farven på en tekst eller graden af gennemsigtighed.

Princippet er at man overskriver den ønskede egenskab:

document.getElementById("billedFelt").src = "bagside.PNG";

Hvor document.getElementById() får fat i det ønskede objekt

"billedFelt" er navnet (altså ID'et) på det felt vi vil rette i.

.src er egenskaben vi vil rette (her er det hvilken billedfil der skal vises).

"bagside.PNG" er navnet på det nye billede der skal vises.

Eksempel på anvendelse af et objekts egenskaber

Koden viser først lidt forklaring, og så er der et billede hvis indhold man kan skifte mellem to billeder - billedfilerne skal selvfølgelig ligge sammen med koden.

<html>
<head>
	<title>object - at arbejde med egenskabert</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript funktioner og variable

var vist = false;	// Variabel der angiver om billedet viser forside eller bagside

function vis() {
	if (vist) {
		document.getElementById("billedFelt").src = "bagside.PNG";
		vist = false;
	} else {
		document.getElementById("billedFelt").src = "5.png";
		vist = true;
	}
}
</script>
</head>

<body>

<h1>Ændring af egenskaber for et objekt</h1>
<p>Alting i siden er faktisk objekter, som man kan gøre noget ved med javaScript</p>
<p><input type="button" value="Klik på knappen" onClick="vis();"></p>

<img id="billedFelt" src="bagside.png">

<p>Prøv at klikke flere gange på knappen.</p>
</body>
</html>

Filen med koden kan hentes i en Zip-fil


Flere eksempler

På siden med billed egenskaber ligger der lidt flere eksempler på hvordan man kan manipulere med billedegenskaber.

Fordele ved at manipulere et objekts egenskaber

Fordelen ved at kunne manipulere med objekter på den måde er stor, da man kan lave nogle ret sofistikerede ting i sine programmer, og man kan gøre sine programmer brugervenlige

Ulemper ved at manipulere et objekts egenskaber

Ulempen er at man skal have godt styr på hvad man laver, specielt med nogle egenskaber.

Den værste ulempe er nok, at objekerne opfører sig forskelligt i de forskellige browsere, og endda i de forskellige versioner af samme browser. Det er heller ikke alle egenskaber der hedder det samme fra browser til browser, så man er nødt til at teste sin kode, når man bevæger sig ind på noget i den retning, og man kan ende i at man skal skrive kode der finder ud af hvilken browser det er, og så afvikle forskellig kode alt efter hvilken type det er.