Monostabil Multivibrator

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning
Eksempel på en monostabil multivibrator kredsløb

En monostabil multivibrator er et kredsløb der kun er stabilt i en tilstand. Den fungerer således, at den vil udsende en impuls med en given længde når den aktiveres. Denne aktivering kunne stamme fra en clock eller en enkelt puls fra fx en kontakt. Et simpelt monostabil multivibrator kredsløb kan ses til højre. Kredsløbet minder meget om astabil multivibrator, RC-ledet forbundet til venstre transistors (Q1) basis er blot erstattet af en fast modstand. Kredsløbet kan triggeres hvis der indføres en neutral eller negativ impuls på højre transistors (Q2) basis. Derved lukkes højre transistor (Q2) fuldstændig og der begynder, at løbe strøm igennem den venstre (Q1). Dette kan fx indikeres ved at indsætte en LED over den venstre transistor (Q1), der dermed angiver om den er åben eller ej. Kondensatoren (C1) aflades derefter igennem modstanden R2. Efter en given tidsperiode, der afhænger af C1 og R2, åbnes der igen for Q2 og Q1 lukker derefter. Kredsløbet kan også aktiveres ved at indføre en positiv impuls på venstre transistors (Q1) basis.

Tiden hvormed den monostabile multivirbator befinder sig i den ustabile tilstand er givet ved følgende udtryk: Monostabil Multivibrator ligning.jpg

[1] [2]

Monostabil multivibrator med Digital kreds

Monostabil multivibrator i en 4538 CMOS-kreds

En meget brugt anvendelse af monostabile multivibratorer er at tage en logisk kreds og bruge til det. Fordelen ved dette er at man får lidt flere logiske indgange, så den har lidt fleksibilitet i hvordan man starter pulsen, og man kan normalt også stoppe pulsen igen med en reset indgang.

Eksemplet vist her er en 4538[3], som er en forbedret version af 4528, der kan være lidt svær at skaffe i dag. Der findes også en TTL-version i en 74LS123, men den har knapt så bredt et funktionsområde.

Det er kondensatoren Cx og modstanden Rx der bestemmer pulstiden ud fra graf og formel i databladet. En CD4538 indeholder to monostabile multivibratorer.

555 monostabil multivirbrator

Med en 555 kan man opbygge både monostabil og astabil multivibrator[4]

Henvisninger