Modstands Opgave 8

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Vi ønsker at fremstille et simpelt voltmeter. Til dette har vi fundet et drejespoleinstrument (amperemeter), og dette instrument har fuldt udslag ved en strøm på 1 mA og en indre modstand på 80 ohm.

Måleinstrumentet skal kunne måle i områderne (fuldt udslag) 1 V, 3 V, 10 V, 30 V og 100 V.

Opgave 8.1.

Tegn kredsløbet for voltmeteret, og forklar virkemåden af dette.

Opgave 8.2.

Dimensioner de enkelte modstande i kredsløbet.

Opgave 8.3.

Bestem effekten, der afsættes i hver modstand, hvis måleområderne anvendes fuldt ud.

Opgave 8.4.

Alle modstande har en tolerance på +/- 5%. I hvilket måleområde er instrumentet mindst nøjagtigt (måleværdi afhængig af modstandene)?

Opgave 8.5.

Hvis modstandene ændrer værdi på +/- 5%, hvor stor en fejlvisning vil instrumentet så have i de enkelte områder, hvis der tilsluttes en spænding på 1, 3, 10, 30, 100 V i de respektive områder?

Løsningsforslag

Der ligger et løsningsforslag på opgaven her