Lectio

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Lectio er et online lektionssystem. Det bliver brugt landet over af studerende og undervisere til visning af skemaer, opgaveaflevering, information, intern kommunikation og meget mere. Systemet er udviklet af MaCom A/S, det er lavet sådan at man åbner det via sin internet browser og uden behov for installation, på denne måde har studerende mulighed for at logge på systemet ligemeget hvor de er, bare de har en internetforbindelse.


Opbygning af lectio

Lectio består af et Grundmodul, der kan suppleres med et Elevmodul, et Studiemodul, et Eksamensmodul og et Time-fagmodul.


Grundmodul

Skemaer

Med Lectio har alle, både lærere og elever mulighed for at få vist deres skema. Der kan vises flere forskllige skemaer, blandt andet skemaer for klasser, faghold og den enkelte elev.

På Lectio har lærerene selv mulighed for at rette i deres skema hvis der er rettelser i undervisningen, det kan være en aflyst lektion eller undervisning der forgår i et andet lokale. En lærer kan hjemmefra se, om et lokale er ledigt og reservere det, hvorefter ændringen vil fremgå på alle berørte lærere og elevers skemaer. Inspektorer kan arbejde hjemme og i rolige omgivelser foretage større skemaomlægninger. Når der foretages ændringer, vil ændringerne automatisk ajourføre alle berørte skemaer og regnskaber. Skemaerne viser seneste ændringer med grønt og aflyste lektioner med rødt.

Timeregnskab

Lectio er en stor fordel både når man skal få skema til at gå op og styre antallet af timer lærerne har. Timeregnskabet er en god hjælp, når der skal findes en vikar, idet man kan nøjes med at spørge dem, der mangler lektioner i forhold til opfyldelse af årsnormen.


Lærerløn

Lærerne kan følge med i deres egne aktuelle årsopgørelser for lektioner og andre aktiviteter samt tillæg for eksempelvis at være fagkoordinator, eksaminator, med i udvalg og meget mere. Årsopgørelsen viser også afspadsering og tilspadsering samt timer til udbetaling eller overførsel til næste år.


Bogdepot

Elever og lærere kan i Lectio se en oversigt over deres boglån samt modtage automatiske

Elementærer brugssituationer

Her indsættes links til video, der beskriver almindelige brugssituationer ...