Laser

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning
Billede af laser modul

Overordnet beskrivelse af laser modulet

En laser pointer/laser head, er et modul der kan bruges til at sende en laserstråle ud. Laser pointeren kan evt. sammensættes med et picboard og derved programmeres til at lyse konstant, i intervaller etc. Som dette modul er kan den ikke så meget andet end egentlig bare at sende en laserstråle ud. Den kan kombineres med andre boards og derved få en anden funktion end bare at lave en prik. Den kan f.eks. sættes sammen med en LDR (light dependent resistor), den kan bruges lidt som en bevægelses sensor. Hvis lyset fra laseren til LDR'en bliver brudt vil der ske noget. Ved denne laser sidder der en modstand på 10k ohm. På modstanden står der "103" dette skal forstås som 10*10^3ohm. Der sidder endvidere også et andet komponent på laseren, dette komponent kunne vi ikke finde ud af hvad var og det kunne Hjalmar heller ikke. For at teste om laserpointeren stadig virker, kan man tilslutte en jævnspænding på laserpointeren. Stel på stel og forsyningen på 0-5 V skal på signalet. En laser pointers lysintensitet afhænger af spændingen der bliver sendt ind på den. Dette kan man se hvad at tilslutte den en strømforsyning og så skrue op for spændingen, derved ses at lysintensiteten stiger jo mere spænding der er.

Modulet

Modulet er fra keyes-serien keyes-moduler, og har betegnelsen KY-008.

Princip-diagram for Laser

Hvis vi ser på billedet ovenfor, ses at benet til venstre (med minusset) "ben 1" tilsluttes stel. Benet i midten "ben 2" skal tilsluttes forsyningen på 5 V. Benet til højre(med s'et) "ben 3" skal tilsluttes vores Pic og det er herfra vi får signalet fra pic'en ind til laseren som så kan få den til at lyse.

Beskrivelse af hardwareprincippet

Principskitse af Laser

Anvendelse af Laser

En laser pointer kan programmeres i et forever loop. Man kan f.eks. sætte den til at være tændt i et sekund og derefter være slukket i et sekund. For at kunne programmere laserpointeren til at kører i dette interval skal man tilslutte den en PIC. F.eks. kan man tilslutte den PIC16F684.

Først skal man programmere det ene ben til at være et output. I et eksemplet nedenfor har vi sat c0 til at være vores output da det er et ledigt ben. Vi har så lavet forever loopet med et delay på 2 sekund.
Definer navn på port ben
alias laser   is pin_a1

Definer Input/Output
pin_a1_direction = output

forever loop    -- fortsæt i det uendelige
 laser = high
 delay_100ms(2)
 laser = low
 delay_100ms(2)
end loop  -- end forever

Hvis Modul_Laser.jal ligger i \lib inde i c:\jalpack så kan compileren finde modulet.

Modul_Laser anvender måske nogle moduler, list her hvilke, så den skal også ligge i \lib.

JAL-filen ligger sammen med et par eksempler inde i Fil:Modul Laser jal.zip


Moduler på Holstebro HTX
Tastaturer Displays AD-konvertering I/O-ekspander Serielt Interface Færdige Andre
RC-tast - AD-tast - M_tast ALCD - LCD ADC_holst - ADC
mcp3201 - mcp3208
input - output Seriel_holst - Serial hardware
Serial hw int cts - Serial software
Stepmotor - RFID
RGB - RF-link - Afstand
Humidity - Analog temp - Dig temp
Accelerometer
Rotary Encoder

Oversigt over Hardware Moduler på Holstebro HTX

Keyes-moduler på Holstebro HTX
Simple Digitale Digitalt kodede 5 benede
Switch modul - Reedrør - Hall sensor - Optisk Skift - Photo Gate
Vibration sensor - Vibration switch - Tilt sensor - Kviksølv kontakt - Linje følger
IR Modtager - Humidity
Digital Temperatur
Rotary Encoder
XY Joystick
digitale 4 benede Justerbare analoge/digitale Simple digitale Analoge input
Magic Cup Light
LED 3-farve - RGB
RF-link - Afstand
Reed Magnetsensor - Temperatur Niveau
Metal detektor - Flamme - Hall Kontakt
Almindelig Mikrofon - Følsom Mikrofon
LED 2-farve - Aktiv Buzzer
Blink LED - IR LED - Laser
Relæ modul - Passiv Buzzer
Analog Temperatur
LDR - Finger Pulsmåler
Lineær Magnetfelt