LaTeX

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

LATEX (Udtalt "Latek", skrevet som LaTeX i almindelig tekst) er et opmærkningssprog til tekstformatering lige som f.eks. HTML. Det vil sige, at man oftest under skrivning af en tekst kun angiver en strukturel/logisk beskrivelse (afsnit, fremhævet, fodnote osv.), mens den stilmæssige udformning (layout) af disse ting defineres særskilt.

En af fordelene ved LaTeX er at den ordner alt layoutmæssigt for dig, således at dine dokumenter er af typografisk kvalitet og klar til print. Så kan du fokusere på at skabe indholdet, mens LaTeX tager sig af størrelsen på overskrifter, bogstavernes position, sideopsætning osv. Det tager selvfølgelig også hånd om at lave krydsreferencer, indholdsfortegnelse, bibliografi og meget mere. Det eneste du behøver at gøre, er at fortælle softwaren hvad det er du laver (angivelse af afsnit, overskriftsniveau osv. via simple kommandoer) og så behøver du ikke at tænke på designet.

LaTeX er oprindeligt skabt af Leslie Lamport i 1983 som en makropakke til TeX. LaTeX indeholder kommandoer på højere abstraktionsniveau i forhold til TeX og gør det dermed lettere at anvende.

Anvendelse af LaTeX har især vundet indpas til tekstproduktion inden for akademiske kredse, specielt naturvidenskaben, herunder matematik og datalogi. Det skyldes blandt andet, at det er let at skrive symbolske formler såsom matematiske formler. Desuden har akademikere, som følge af deres specialisering, en forståelse for at overlade det typografiske til dem som er uddannede typografer, så de i stedet kan koncentrere sig om indholdet i dokumentet.

Der findes et utal af udvidelsespakker til LaTeX. LaTeX er i øvrigt ikke bundet til én type operativsystem og kan anvendes såvel på Windows-platform som på Unix- og Linuxplatformene. LyX er en avanceret opensource dokument processor til LaTeX.

Eksempel på LaTeX

Nedenfor er et eksempel på LaTeX input (venstre) og output (højre):

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[ansinew]{inputenc} % Æ,Ø,å, æ ø,å på pc
\usepackage{amsthm,amssymb,amsmath,dsfont,mathrsfs,nicefrac} % Matematiske pakker
\title{\LaTeX}
\date{}
\begin{document}
\maketitle
\LaTeX{} er et opmærkningssprog til tekstformatering lige som f.eks. HTML. Det vil sige, at man oftest under skrivning af en tekst kun angiver en strukturel/logisk beskrivelse (afsnit, fremhævet, fodnote osv.), mens den stilmæssige udformning (layout) af disse ting defineres særskilt. Det er i høj grad programmerbart og en indeholder masse faciliteter til at automatisere typografi og opsætning af et dokument, bl.a. nummerering, krydsreferencer, tabeller, figurer, layout, litteraturlister mm.

Programmet er oprindeligt skrevet af Leslie Lamport i 1984 og det er blevet den meste brugte overbygning til \TeX; det er ganske få der skriver i ren \TeX{} længere. Den nuværende version er \LaTeXe.

% Dette er en kommentar som ikke kommer med i det endelige output
\begin{align*}
E &= mc^2 & \mathds{Q} &\subseteq \mathds{R}
\\
m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & f &\in \mathscr C^\infty
\end{align*}
\end{document}

Latex output dk.jpg

Online LaTex (engelsk), som kan vise forskellige eksempeler.

Eksterne henvisninger