KeyReleased()

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Eksemplet tager udgangspunkt i keyReleased() på processing.org[1]

Visning af keyReleased()

Selve eksemplet er en udvidelse af det på keyPressed(), hvor man så måler hvor lang tid tasten har været trykket ned i millisekunder ved at bruge millis().

Programmet virker kun på enkelt-taster, da start-tiden overskrives hver gang en ny tast trykkes ned. Trykker man fx. "Shift" og derefter "A" og slipper "A", så er tiden korrekt for tasten A, men når man slipper "Shift", så er tiden regnet fra starten af "A"-tasten. Skulle man registrere det korrekt, så ville det kræve en mere kompliceret data-model.

String tekst = "";
int tastStart = 0;

void setup() {
 size(220, 220);
 textSize(20);
}

void draw() {
 background(255);
 fill(0);
 text(tekst, 10, 30);
}

void keyReleased() {
 tekst += "\nTrykket i " + (millis() - tastStart) + " ms";
}

void keyPressed() {
 tastStart = millis();
 if (key == CODED) {
  tekst = "Coded key\nkeyCode = " + keyCode;
 } else {
  tekst = "Normal key\nkey = " + key;
 }
}

Referencer

 1. keyReleased() på Processing.org