KeyPressed()

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Eksemplet tager udgangspunkt i keyPressed() på processing.org[1]

Visning af keyPressed()

Koden implementerer event-handleren keyPressed(), hvor den tester om det er en special-tast der er trykket på, og hvis det er, så vises hvilken keyCode den har. Hvis det er en normal tast der er trykket på, så vises det, og hvad key er.

String tekst = "";

void setup() {
 size(220, 220);
 textSize(20);
}

void draw() {
 background(255);
 fill(0);
 text(tekst, 10, 30);
}

void keyPressed() {
 if (key == CODED) {
  tekst = "Coded key\nkeyCode = " + keyCode;
 } else {
  tekst = "Normal key\nkey = " + key;
 }
}

Referencer

 1. keyPressed() på Processing.org