Webdesign

Fra Holstebro HTX Wiki
(Omdirigeret fra Kategori:Webdesign)
Skift til: navigering, søgning

Denne del af webdesign handler om de dele man skal være opmærksom på når man designer en hjemmeside, eller det man kan trække som en rettesnor, hvis man skal analysere en hjemmeside.

Det er ikke nogen absolut videnskab, men alligevel er der nogle ting, som det kan være godt at have styr på.

De 4 designparametre

En god måde at forholde sig til design er at kigge på de 4 design-parametre, når man designer en webside. Der er ingen der siger at det er hele sandheden, men det giver nogle gode retningslinjer at gå efter.

Typografi

I valg af typografi (skrifttype) handler valgene meget om funktion og æstetik.

Funktionen af skrifttypen er selvfølgelig at det skal være læsbart og tydeligt, så det man baserer sine valg på er at læseren skal kunne forstå det skrevne bedst og hurtigst muligt.

Æstetikken handler om at det overordnede indtryk ser godt ud, og her handler det om at vælge så brødteksten ser godt ud, og at man vælger overskrifter og rubrikker (teaserere) så det giver en god sammenhæng, hvilket også afhænger af hvilken stilart man vil skrive inden for.

Der ligger mange muligheder inden for at variere typografien, typisk for at fremhæve ting i teksten. Her er det normalt en god ide at være varsom med hvilke virkemidler man anvender, da det hurtugt kan give et rodet indtryk.

Endelig kan man anvende typografier til displays, altså tekster/ord der har grafisk virkning, hvor man har langt større friheder i valget af typografi, men det skal stadig tænkes sammen med resten af designvalgene.

Til webdesign skal man være opmærksom på at mindre tekstfonte (som brødtekst og samme størrelse) fungerer bedst uden seriffer. Det gør skriften mere læsevenlig på skærmen.

Illustration

Til illustrationer hører både billeder og grafik, der hver kan have flere forskellige betydninger. Det kan anvendes til at pynte på layoutet eller sætte en stil, alt efter hvad man vil kommunikere, men der kan også lægges meget information i både billeder og grafik.

Farve

Man kan understøtte god kommunikation med farver, og man kan skabe et voldsomt kaos med farver.

Det er derfor vigtigt at man kender farvernes betydning (begreber, fagudtryk, teorier).

Formålet med at anvende farverne skal man også have en god ide om. Det er ikke kun ens egen smag der betyder noget, man skal i høj grad være opmærksom på hvilken målgruppe man kommunikerer med.

Der er mange valg der skal foretages når man anvender farver, alt efter hvilket udtryk man vil have. Det er vigtigt at have styr på farveteorien, men man skal også tillade sig at være original, så længe man har en linje og ide i det man gør.

Form

Formen afhænger af hvilket medie man kommunikerer igennem.

I et webformat skal man overveje browserkompabilitet, skærmstørrelse, kodningsformat, mulighed for udskrift osv. der betyder noget.

Man kan også anvende ting som lyd, video hvor nogle overvejelser går igen, mens der også kommer andre overvejelser ind over. Endelig kan man anvende kombinationer af medierne for at sikre en god form.

Webers lov

Loven går ud på at udseendet og til dels placeringen af en række objekter er med til at udtrykke hvor vigtige objekterne er.

Det skal man være opmærksom på i sit design. Hvis man vil have et et objekt skal fremtræde vigtigere end andre, så skal man fremhæve det på en eller anden måde. Hvis man derimod ønsker at alle ting er lige vigtige, så skal man gøre det ensartet.

Der er en række forskellige virkemidler at arbejde med i den sammenhæng:

  • Størrelse - de største objekter får mest opmærksomhed.
  • Farve - røde og gule objekter giver typisk mest opmærksomhed, blå og grå får mindst opmærksomhed.
  • Farveintesitet - en klar blå får mere opmærksomhed end en gråblå.
  • Form - kan være lidt sværere at arbejde med, men ting der formmæssigt skiller sig ud vil få opmærksomhed.
  • Placering - Ting placeret i øverste venstre hjørne ses lettere end ting placeret i nederste højre hjørne.
  • Bevægelse - Ting der skifter udseende vil trække opmærksomhed

Gestaltlovene

Naerhed.png

Gestaltlovene siger noget om hvordan vi opfatter elementer i forhold til hinanden - i webdesign kan det sige meget om hvordan vi skal placere vores elementer, og hvordan vi skal få dem til at høre sammen i grupper, så man f.x. kan se forskel på overskrifter og menuer.

Loven om Nærhed

Loven om nærhed siger at de ting der er placeret tæt på hinanden hører sammen - det kan være links, dele af en menu, som hører sammen, en liste af begreber, eller helt basalt er det faktisk også tekster (bogstaverne i et ord hører sammen, ordene i et afsnit hører sammen).[1]

Loven om Lighed

Lighed.png

Loven om lighed siger at ting der ligner hinanden hører sammen, eller har samme funktion. Helt basalt kan det være at overskrifter har samme funktion, fordi de ligner hinanden. Det samme gælder for links, og i særdeleshed menupunkter.

Loven om lighed kan anvendes på flere måder - det kan være ting der har samme farve, ting der er har samme baggrund, ting der har samme størrelse, skrift af samme font osv.[2]

Loven om Lukkethed

Lukkethed.png

Loven om lukkethed siger noget om at ting der er placeret i samme indramning hører sammen. Det er typisk ved at de er rammet ind, men det kan også gøres ved at det har samme baggrundsfarve.

Typisk kan man indramme en menu, for at illustrere at det er en sammenhørende enhed.[3]

Loven om Forbundethed

Forbundethed.png

Loven om forbundethed siger at ting der er forbundet med noget der kan minde om en linje hører sammen. Det kan være både linjer, stiplede linjer, en række punkter eller endda et bånd af baggrundsfarve der kan binde elementer sammen.

Der hvor man typisk ser det er en topmenu, hvor baggrunden forbinder hele menuen som et bånd på siden, men der vil typisk også være anvendt andre love, specielt loven om lighed for at vise at menuen hører sammen og elementerne i menuen hører sammen. [4]

Loven om Figur og baggrund

Figurbaggrund.png

Loven om figur og baggrund kan anvendes bevidst for at skabe et bestemt udtryk på en webside, men der hvor man mest skal anvende loven er ved at man skal være opmærksom på at man ikke laver ubevidste fejl i siden.

En typisk fejl kan være at baggrunden stjæler opmærksomheden - normalt ønsker man at det er indholdet i siden der skal kommunikeres, ikke at det er en sjov/voldsom/mørk baggrund.

En anden fejl kan være at man får skabt nogle figurer ved hjælp af baggrunden, som man ikke er opmærksom på. Sådanne figurer kan sende helt andre signaler end det der var tiltænkt med siden.[5]

Referencer