Scratch Kode

Fra Holstebro HTX Wiki
(Omdirigeret fra Kategori:Scratch Kode)
Skift til: navigering, søgning
Dette samler forklaringerne på Scratch kodeelementer der anvendes til at programmere med.

Programmerings-vinduet

Når man skal programmere i Scratch, så foregår det inde i editoren, hvor programmeringsvinduet kan se ud som følger:

Scratch-prog-vindue.png
Scratch programmerings vindue

Vinduet består af 3 hoved-områder.

Kode-området

Det er markeret med rødt, og indeholder igen forskellige dele:

  1. Den aktuelle kode man kigger på (det kan også skifte)
  2. Mulige kodeblokke, som man kan trække ind i den aktuelle kode. Der kan skiftes mellem forskellige grupper af kodeblokke
  3. Grupper af kodeblokke - her kan man vælge hvilke blokke man vil se
  4. Redigerings-valg. Her kan man skifte mellem at se koden, den grafiske del (kostumet) eller lydredigeringen for den del man står i.

Valg-området

Det er markeret med grønt, og indeholder også forskellige muligheder

  1. Viser de forskellige baggrunde man har inde i programmet
  2. Giver mulighed for at vælge nye baggrunde eller redigere dem
  3. Viser de forskellige Scratch Sprites man kan programmere - klikker man på en af dem skifter kode-området til den aktuelle sprite
  4. Giver mulighed for at vælge nye sprites eller redigere dem.

Afviklings-området

I dette område afvikler man det program man arbejder med

Generel navigation

Over de angivne områder ligger en menu, hvor man kan navigere rundt i hele området.

Til venstre er der overordnede navigationer - Pas på man kan miste det arbejde man har lavet, hvis man ikke gemmer det

I midten er der nogle muligheder for at forstørre og formindske det man arbejder med

Sprites

En Scratch Sprite er et programmerbart objekt med et udseende og en kode der bestemmer hvordan den skal opføre sig i programmet.

Kostumer

Spriten starter i et bestemt Scratch Kostume (grafisk udformning), men man kan ved hjælp af kode få den til at skifte udseende, hvilket giver forskellige muligheder.

Bevægelse

Spriten har en position i afviklings-vinduet. Ved at ændre på positionen kan man få spriten til at lave en Scratch Bevægelse. I bevægelsen ligger også at den kan drejes rundt.

Størrelse

Normalt vil man have en bestemt størrelse på sin spirtie, men man kan skifter Scratch Størrelse, så man på den måde kan vise at spriten bevæger sig i en 3. dimension, eller man kan gøre den sværere at ramme.

Synlighed

Der er to forskellige dele i Scratch Synlighed, nemlig det at man kan gøre sin sprite mere eller mindre gennemsigtig, eller man kan vise/skjule den.

Der er forskel på hvordan man skjuler spriten, da den kan få forskellige egenskaber alt efter hvordan den er gjort ikke synlig.

Baggrunde

Ligesom Sprites, så man man også manipulere med Scratch Baggrundene, der er bare ikke så mange muligheder.

Det er ikke muligt at flytte på baggrunden, så hvis man ønsker noget der ligner det, så er man nødt til at anvende sprites der udfylder hele scenen og som flyttes, så de ligner baggrunde. Det kan ses i Scratch Rullende Baggrund.

Variabler

For at kunne holde styr på ting i spillet, så kan man lagre noget i Scratch Variabler. Det kan både være tal og tekster.

Signaler

De ting man programmerer gælder for de enkelte Scratch Sprites, men nogle gange vil man kommunikere mellem de forskellige sprites. Man kan gøre noget ved at kigge på Scratch Variabler, men det kan tit være mere effektivt at anvende Scratch Signaler til at sprede ud til de forskellige sprites at der er sket noget bestemt.

Registrering

For at gøre programmet interaktivt, så skal man kunne kigge på mus og tastatur samt andre ting. Dette kan betegnes som Scratch Registrering der kan give mange muligheder i programmet.