PIC programmeringsmiljø

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Når man skal programmere PIC´en kræver det at man har det nødvendige udstyr, hvilket omfatter både softwareprogrammer, samt et fysik bindeled mellem kredsløbet og computeren. Med hensyn til software er det nødvendigt med henholdsvis en JAL editor og compiler, samt programmet PICkit 2. JAL, som står for ”Just Another Language” og blev opfundet og frigivet af Wouter van Ooijen i 2003, er det programmeringssprog, som PIC´en skal programmeres i. I editoren skrives det ønskede program, hvorefter det compiles til en .hex til, som derefter kan brændes til kredsløbet. Dette foregår ved hjælp af programmet PICkit 2 og en såkaldt PIC-brænder. Hex-filen skrives derved til IC kredsen PIC16F684, hvorefter boardet er klar.

For at få hex-filen brændt ned til PIC’en kræves en såkaldt PIC-brænder. Den kan sluttes til et 6-benet stik. Disse ben skal så forbindes til PIC’en. PIC’brænderen sluttes til computeren gennem en USB-port. Nu mangles der blot programmet PICkit, som man kan bruge til at brænde hex-filen over på PIC’en. Dette gøres meget enkelt ved at trykke ”import hex” under ”file” (ctrl+I) for at importere hex-filen, og dernæst skal man trykke på ”write” (ctrl+w) for at skrive til PIC’en.

Installation på windows

Den hurtige måde at få tingene til at fungere i windows på er:

Hent denne ZIP-fil med system-filerne til JAL.

Pak den ud i roden på C-drevet (ligger i en mappe der hedder jalpack).

Find/opret genvejen til Jaledit - hedder JAL Editor og Compiler, og placer den hvor du ellers starter programmer.

Hent denne ZIP-fil med data-filerne og biblioteks-filerne til JAL.

Pak zip-filen ud et sted hvor du laver backup af dine filer.

Tilknyt filer af typen .jal til JalEdit.

Åben JalEdit og indstil bibliotekerne rigtigt ved at åbne Tools - Environment options, og indstil Lib-folderen så den ligger der hvor du har pakket den ud. Hvis system-filerne er placeret i roden, så skulle program-henvisningen gerne passe. Mine indstillinger ser ud som følger:

Jaledit options.png

Åben en fil og test at den fil der åbnes kan oversættes.

Installer PICkit 2 software som den er beskrevet på siden.

Afprøv at hardwaren kan fungere som den skal, ved at brænde det relevante test-program fra Media:test-PIC.zip over på PIC'en, og test med lysdioder at alle de mulige ben fungerer. Programmets funktion er at portens bit 0 og bit 4 blinker med ca 1,5 Hz - bit 1 og bit 5 blinker med ca. 0,75 Hz - bit 2 og bit 6 blinker med ca. 0,375 Hz og endelig bit bit 3 og bit 7 blinker med ca. 1,9 Hz.

Hver bit-gruppe på 4 danner et binært tal, der tæller fra 0000 til 1111 (0-15), og hvis man aktiverer kontakten på PIC-boardet, så tæller den nedad.

Installation på MAC

Den hurtige måde at få tingene til at fungere på en MAC skal beskrives her:

Test at den fil der åbnes kan oversættes.

Installer UsbPicProg software som den er beskrevet på siden. Der ligger også dokumentation for hardwaren på den side.

Afprøv at hardwaren kan fungere som den skal, ved at brænde det relevante test-program fra denne ZIP-fil over på PIC'en, og test med lysdioder at alle de mulige ben fungerer. Programmets funktion er at portens bit 0 og bit 4 blinker med ca 1,5 Hz - bit 1 og bit 5 blinker med ca. 0,75 Hz - bit 2 og bit 6 blinker med ca. 0,375 Hz og endelig bit bit 3 og bit 7 blinker med ca. 1,9 Hz.

Hver bit-gruppe på 4 danner et binært tal, der tæller fra 0000 til 1111 (0-15), og hvis man aktiverer kontakten på PIC-boardet, så tæller den nedad.


Installation på Linux

Den hurtige måde at få tingene til at fungere på Linux/ubuntu skal beskrives her:

Test at den fil der åbnes kan oversættes.

Installer UsbPicProg software som den er beskrevet på siden. Der ligger også dokumentation for hardwaren på den side.

Afprøv at hardwaren kan fungere som den skal, ved at brænde det relevante test-program fra denne ZIP-fil over på PIC'en, og test med lysdioder at alle de mulige ben fungerer. Programmets funktion er at portens bit 0 og bit 4 blinker med ca 1,5 Hz - bit 1 og bit 5 blinker med ca. 0,75 Hz - bit 2 og bit 6 blinker med ca. 0,375 Hz og endelig bit bit 3 og bit 7 blinker med ca. 1,9 Hz.

Hver bit-gruppe på 4 danner et binært tal, der tæller fra 0000 til 1111 (0-15), og hvis man aktiverer kontakten på PIC-boardet, så tæller den nedad.

PIC boards til udviklingsmiljø

Til de mest gængse PIC-typer brugt på Holstebro HTX er der udviklet udviklingsboard til følgende PIC typer:

 • PIC12F675 der har 8 ben: 1 input, 5 I/O og forsyning.
 • PIC16F684 der har 14 ben: 1 input, 11 I/O og forsyning.
 • PIC16F690 der har 20 ben: 1 input, 17 I/O og forsyning.
 • PIC16F628 der har 18 ben: 1 input, 15 I/O og forsyning.
 • PIC16F877 der har 40 ben: 33 I/O, 2 til taktgiver, 1 til reset og 4 til forsyning.

Samlet procedure for programmering af PIC’en

 1. Skriv den Ønskede kode i JALEdit
 2. Kompilér koden til en HEX-fil
 3. Tilslut PIC‐printet til PIC‐brænderen
 4. Tilslut PIC-brænderen til din computer
 5. Importer HEX i PICkit 2
 6. Brænd HEX‐koden til PIC’en med PICkit 2
 7. Sæt strøm til dit print og voila!

Specielt for Linux

Hvis man arbejder i et linux-miljø er der dele der ikke fungerer på samme måde.

Specielt for MAC

Hvis man arbejder på en MAC, så er man nødt til at have en windows emulator, men så skulle det også kunne virke.