Kompendie Arduino

Fra Holstebro HTX Wiki
(Omdirigeret fra Kategori:Kompendie Arduino)
Skift til: navigering, søgning

Kompendiet er en hjælp til at komme i gang med de grundlæggende ting til Arduino, og er baseret på Arduino UNO rev 3.

Installation

Softwaren installeres som beskrevet under Installation, hvorefter man kan slutte en Arduino til USB-porten.

Denne installation opbygger et Arduino Udviklingsmiljø, hvor man ved hjælp af et Arduino Board og en PC med Arduino PC-softwaren installeret kan udvikle og teste mindre opstillinger.

Softwaren i Arduinoen

En god måde at starte på, når man skal udvikle noget software til Arduino er ved at kigge på de eksempler der følger med til Arduino PC-softwaren, hvor der er rigtigt mange gode grundlæggende teknikker, som man så kan skive sammen til velfungerende program.

Dette kompendie tager udgangspunkt i mange af disse eksempler.

At komme i gang

Den første opgave skal vi have fundet ud af at uploade et program til arduinoen, og se hvordan tiden kan styres i programmet, ved at lade en lysdiode blinke på en udgang.

Grundlæggende Input og Output

I den anden opgave skal der tilkobles en Lysdiode til et port-bit, som man skal kunne styre ved hjælp af en trykknap med Pull-down.

Serielt Input og Output

For at kunne få mere komplekse informationer ind og ud af arduinoen er det en fordel at anvende Arduino Serial, hvor man kan få den til at skrive værdier til PC'en i et vindue, og man kan indtaste forskellige ting.

Analog indgang

I den næste opgave handler det om at læse et analogt input, og få en LED til at reagere på dette input.

"Analog" udgang

I den næste opgave illustreres hvordan man kan få noget ud, der kan laves til en analog værdi, selvom det kommer ud på en digital udgang.

Forkant af en knap

I nogle tilfælde er det ikke nok at registrere om der der trykket på en knap, men i stedet hvor mange gange der er trykket på den. Med Arduino StateChangeDetection kan man registrere forkanten af et signal.

Større strømme og spændinger

Når man arbejder med Arduino kan man nogle gange komme ud fra at man skal trække komponenter der enten kræver mere strøm eller mere spænding end det Arduinoen kan levere. Til dette formål kan man anvende en transistor eller et relæ til at tilpasse signalet.

Opgaven med Arduino udgangsforstærkning illustrerer hvordan man kan løse dette.

Temperatur måling

Lav et Arduino termometer føler med en LM35 og udlæs temperaturen på PC'en.

Termostat

Et lille projekt, hvor man laver en Arduino termostat, hvor man kan ændre setpunktet.

Projektet kan laves så temperatur-målingen vises og setpunktet indtastes via den serielle port på PC'en, eller man kan anvende følgende udvidelser:

Få visningen til at fungere på et Arduino display.

Få indtastningen fra et matrix tastatur ind i arduinoen.