Grundlæggende C

Fra Holstebro HTX Wiki
(Omdirigeret fra Kategori:Grundlæggende C)
Skift til: navigering, søgning
Dette beskriver de grundlæggende ting i C-sproget, med eksempler fra Arduino-miljøet.

Store dele af sproget i arduinoen er defineret ud fra grundlæggende C syntaks [1]

Kontrol Strukturer

if

if...else

switch case


Løkkestrukturer

I programmering anvendes mange gentagelser også kaldet løkker. I C er der flere løkke-strukturer, der hver har sine egenskaber.

for-løkken løber et fast antal gange.

while-løkken løber så længe en betingelse er opfyldt, og har den specielle egenskab, at det er ikke sikkert at den overhovedet kommer til at løbe.

do... while løber så længe en betingelse er opfyldt, og har den specielle egenskab, at den i hvert fald gennemløbes en gang.

break i løkker kan anvendes til at bryde ud af en løkke midt i forløbet.

continue i løkker kan anvendes til at afbryde gennemløbet af koden i løkken, men starter fra toppen af løkken igen.

Spring i koden

return anvendes inde i funktioner, og kan have to funktioner:

  1. Return kan returnere en værdi fra funktionen (funktionen skal type-erklæres i type-stærke sprog).
  2. Return kan afbryde en funktion i afviklingen, så man kan bryde ud af loops og alle steder i funktionen.

goto er programmeringsmæssigt en mulighed for at lave noget værre rod - lad være med at strukturere med den mulighed, med mindre man slet ikke kan komme uden om - og det kan man !!

Funktioner

Funktioner bruges til at opdele koden i overskuelige bidder.

Yderligere grundlæggende Syntax

; (semikolon)

{} (krøllede parenteser)

// (enkelt linje kommentar)

/* */ (multi-linje kommentar)

#define

#Include

structs

Regneoperatorer

= (tilskrivnings operator)

+ (addition)

- (subtraktion)

(multiplikation)

/ (division)

% (modolus)

Sammenligningsoperatorer

== (lig med)

!= (ikke lig med)

< (mindre end)

> (større end)

<= (mindre end eller lig med)

>= (større end eller lig med)

Logiske Operatorer

&& (and)

|| (or)

! (not)

Pointer tilgangs Operatorer

∗ dereference operator

& reference operator

Bit Operatorer

& (bitwise and)

| (bitwise or)

^ (bitwise xor)

~ (bitwise not)

<< (bitshift left)

>> (bitshift right)

Sammensatte Operatorer

++ (increment)

-- (decrement)

+= (sammensat addition)

-= (sammensat subtraktion)

∗= (sammensat multiplikation)

/= (sammensat division)

&= (sammensat bit-vis and)

|= (sammensat bit-vis or)

Variabler

Datatyper

void

boolean

char

unsigned char

byte

int

unsigned int

word

long

unsigned long

short

float

double

string - char array

String - object

array

Konstanter

HIGH | LOW

INPUT | OUTPUT| INPUT_PULLUP

true | false

integer constanter

floating point constanter

Referencer