If

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Grundlæggende if betingelse

En if-sætning kan udføre en kode, hvis en logisk betingelse er opfyldt.

Sætningen kan se ud som følger:

 if (tal > 3) {
   tal = tal / 2;
   alert("tallet er halveret");
 }

if er det der definerer at det er en if-sætning.

() skal efterfølge if, og inden i parentesen skal betingelsen stå. I dette tilfælde er betingelsen sand, hvis variablen tal er større end 3.

{ efter parentesen og den afsluttende } angiver den del af koden der skal udføres, hvis betingelsen er sand.

Flowchart

Som flowchart kan den viste if udtrykkes som følger:

flowchart for strukturen if

Eksempler på if

<pre>
<html>
<head>
  <title>if</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript funktioner og variable

function vis() {
	var graense = 3;
	var tal = prompt("Indtast et tal : ", 2);
	if (tal < graense) {
		alert("Det indtastede tal er under " + graense);
	}
}
</script>
</head>

<body>
<h1>if strukturen</h1>
<p>I funktionen vises hvordan en struktur ser ud, og hvordan den kan bruges.</p>
<p>Prøve at indtaste et tal, under 3, over 3 og tallet 3 - observer forskellen</p>

<p><input type="button" value="Klik her for at se funktionen" onClick="vis();"></p>

</body>
</html>
</pre>

Koden kan hentes i denne ZIP-fil

Else

Ved hjælp af Else kan man tilføje kode, der skal udføres hvis betingelsen ikke er opfyldt. For eksemepel:

<pre>
<html>
<head>
  <title>if</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript funktioner og variable

function vis() {
	var graense = 18;
	var tal = prompt("Indtast din alder : ", 2);
	if (tal < graense) {
		alert("Du er under " + graense + ". Du må ikke købe øl.");
	} else {
		alert("Du er over " + graense + ". Du må gerne købe øl.");
	}
}
</script>
</head>

<body>
<p><input type="button" value="Klik her for at se funktionen" onClick="vis();"></p>

</body>
</html>
</pre>

Arduinoeksempel:

if (ledState == LOW){
  ledState = HIGH;
}else{
  ledState = LOW;
}

Flowchart

En if med else på kan i flowchart vises på følgende måde:

Flowchart for en kode med if og else