Gallups Kompas

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning


Billedet viser hvordan segmenterne er fordelt på værdikortet.

Gallups Kompas er et værktøj, som deler danskerne ind i 9 segmenter. Kompasset er baseret på holdningsspørgsmål, som kan danne baggrund for en segmentering, der giver indsigt i forbrugerens holdninger, livsstil og værdier. Disse bløde karakteristika danner Gallups Kompas og inddeler befolkningen i et værdikort, hvor i der er placeret i alt 32 værdier. Værdikortet er opdelt således at det moderne menneske går i den positive x-akses retning, hvor modsætningen det traditionelle menneske går i x-aksens negative retning. På samme måde fungerer det med fælleskabsorienterede menneske, som går ud af y-aksen i den negative retning og modsætningen, det individorienterede, der går ud af y-aksen i positiv retning. 8 af de 9 segmenter er placeret rundt omkring på værdikortet (se billedet). Det sidste segment er placeret i midten, grundet denne befolkningsgruppe ikke passer ind i nogle af de andre segmenter.

Det er Gallups egne analytikere, som har designet værdikortet og bestemt hvordan de forskellige værdier skal placeres. Holdningsspørgsmålene, der skaber værdierne, er udviklet af de samme analytikere, som har designet værdikortet. [1] Gallups kompas bliver løbende opdateret, så den tilpasses befolkningens holdninger.

Nogle af de udsagn befolkningen bliver præsenteret for er listet op herunder

 • Alting ændrer sig for hurtigt i dag.
 • Det er for let at få penge af det offentlige.
 • Det bør være frivilligt, hvorvidt man vil være medlem af en fagforening.
 • Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark.
 • Edb og moderne teknologi giver mig mange fordele i min hverdag.
 • Jeg benytter mig ofte af kulturtilbud.

Udsagnene skal vurderes med svar mulighederne:

 • Fuldstændig enig
 • Enig
 • Nærmest uenig
 • Uenig
 • Fuldstændig uenig

Gallups kompas kan bruges til at finde ud af, hvilke værdier, målgruppen ligger vægt på.


Segmenter

Det moderne segment

I det moderne segment er det den yngre del af befolkningen, som har en lille overvægt af mænd, der ofte er bosiddende i hovedstadsområdet. Segmentet er et veluddannet og vellønnet segment, hvilket betyder at mere end en tredjedel af segmentet tjener mere end 300.000 kroner om året. Det høje indkomstniveau gør at dette segment har den højest rangerede lønindkomst af de 9 segmenter. Derfor er det heller ikke overraskende at den moderne dansker går meget op i karrieren og har taget pc'en fra arbejdet med sig hjem. Segmentet læser faglitteratur og tidsskrifter, hvor erhversstoffet i aviser og blade får en større opmærksomhed. Berlingske tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører derfor til blandt de foretrukne medier, som bliver læst både på papirform, men også på internettet. Netop internettet bruges af dette segment til nyheds- og informationssøgning, mens de heller ikke holder sig tilbage for finansielle transaktioner via internettet.

Kvalitet- og mærkevarer er det moderne segment stor tilhænger af og aflægger derfor gerne Illum og Magasin besøg.Den moderne dansker er ikke bange for nyt og er derfor med på 'beatet', både den nyeste teknologi, som mobiltelefoner, men samtidig nye trends og livsstils produkter.

Forretningsrejser indriges eller til udlandet er brugt mere i dette segment end hos de øvrige segmenter. Det moderne segment vælger at bruge fritid på motion via holdsport, men også individuel sport udenfor og i klub.

Ingen overraskelse er det vel at Venstre og Konservative kan hente sine vælgere i dette segment. De mener ikke at penge kan være målestol for, hvordan man klarer sig i forhold til andre, dog går de i høj grad op i at have succes. For at industrien skal vokse, mener den moderne dansker,at miljøforurening ikke nødvendigvis skal accepteres.

Referencer:

 1. Det kommunikerende Menneske - ISBN: 978-87-7082-041-7