Funktion

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

En funktion i javascript er en afgrænset kodedel der kan bruges forskellige steder fra, og anvendes i mange forskellige sammenhænge.

Grundelementerne i en funktion

En funktion skrives på følgende måde:

 function minFunc () {
   // Forklaring på hvad funktionen laver - kan være klogt at have med
   koden som funktionen skal udføre
 }

function er det reserverede navn der angiver at man er ved at definere en funktion.

minFunc er det navn (identifyer) man giver sin funktion - det skal være et unikt navn, som heller ikke er brugt til variabler eller andet.

() er med til at angive at det er en funktion, de skal med - det er her man kan placerer parametre til sin funktion.

{ efter parenteserne og } som afslutter funktionen angiver rammerne for funktionen.

Inde i funktionen skal der stå den kode der skal udføres af funktionen.

Parametre på en funktion

Er skrevet på sin egen side Parameter

Returværdi på en funktion

Der er skrevet om returværdi på sin egen underside.

Lokale variable i en funktion

I javaScript kan man arbejde med globale variabler, med de fordele og ulemper der er ved det.

Fordelen kan være at man laver en fornuftig navngivning af sine variable, og så kan man anvende dem uanset hvor man er i hele programmet.

Ulempen kan være i større programmer, at man ikke lige er opmærksom på at man har navngivet en variabel til det samme to forskellige steder, hvor man egentlig ønsker at det skal være to forskellige variabler (en klassiker er at man bruger n i en løkke i hoved-koden, og i løkken kalder man så en funktion der også bruger n i en løkke. Hvis der er den samme variabel n, så går det galt.

For at undgå den type problemer, så kan man lave lokale variabler inde i en funktion.

Et eksempel der illustrerer det kan være:

function registrer() {
    startTid = 5;
    var tid = 34;
    slutTid = startTid + tid;
}

I dette eksempel er startTid og slutTid globale variabler, mens tid er en lokal variabel, da den er defineret med var foran. Det betyder at variablen tid kun eksisterer og kan anvendes i funktionen registrer(), og at der kan eksistere en anden lokal variabel der hedder tid i en anden funktion, og der kan også eksistere en global variabel der også hedder tid, uden at de variabler har noget med hinanden at gøre.

Teknisk siger man at variablens scope er begrænset til funktionen.