FrameRate

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning
Programmets visning af framerate

Eksemplet her tager udgangspunkt i [1] og bruger også [2]..

Eksemplet her tegner to knapper, der kan skrue op og ned på frameraten.

Samtidigt vises den aktuelle frameRate som programmet observerer den, og endelig er der en prik, som bevæger sig frem og tilbage overskærmen med et fast step, hvor man så kan se at frameRaten påvirker den hastighed den har.

float fRate = 60.0;
int posX = 10;
int stepX = 10;

void setup() {
 size(400, 200);
 stroke(255);
 fill(0);
 textSize(25);
 frameRate(fRate);
}

void draw() {
 background(0);
 fill(0);
 rect(10, 100, 100, 40);
 rect(10, 150, 100, 40);
 fill(255);
 ellipse(posX, 75, 10, 10);
 posX += stepX;
 if (posX < 20 || posX > 380) {
  stepX *= -1;
 }
 text("Faster", 20, 130);
 text("Slower", 20, 180);
 text("frameRate = " + frameRate, 20, 50);
}

void mousePressed() {
 if (mouseButton != LEFT) {
  return;
 }
 if (mouseX < 20 || mouseX > 100) {
  return;
 }
 if (mouseY > 100 && mouseY < 140) {
  fRate *= 2;
  frameRate(fRate);
 }
 if (mouseY > 150 && mouseY < 190) {
  fRate /= 2;
  frameRate(fRate);
 }
}

Referencer

 1. frameRate() på Processing.org
 2. frameRate på Processing.org