For in

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

for in løkke

Der er tre forskellige typer løkker i JavaScript en af dem er denne for....in-løkke for...in-løkken er ikke så fleksibel som de andre men til gengæld er den designet specifikt til at foretage handlinger på hver enkelt af et objekts egenskaber

for (i in navigator) {
document.write("egenskab: " + 1);
document.write(" værdi: " + navigator[i]);
}


ligesom en almindelig for-løkke bruger denne type løkke en indeksvariabel (i i eksemplet). for hver gentagelse af løkken ændres variablen til den næste objektegenskab dette gør det nemt at tjekke eller ændre hver enkelt af et objekts egenskaber

Et andet eksempel

<html>
<head>
<title>Eksempel på løkke</title>
</head>
<body>
<h1>Eksempel på løkke</h1>
<p>Skriv nogle navne. Jeg vil så vise dem på en flot nummereret liste.</p>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
names = new Array();
do {
	next = window.prompt("skriv det næste navn");
	if (next > " " && next != "undefined") names[i] = next;
	i = i + 1;
	}
	while (next > " " && next != "undefined");
document.write("<h2>" + (names.length) + " navne.</h2>");
document.write("<o1>");
for (i in names) {
	document.write("<1i>" + names[i] + "<br>");
}
document.write("</o1>);
</script>
</body>
</html>

I dette eksempel er for...in løkken brugt til at sætte navne op i en nummereret rækkefølge