Faser i et teknologiprojekt

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Faser i et teknologiprojekt:

Nedenfor er vist faser i et teknologiprojekt som også kan bruges som tjekliste til at vurdering om, man har det relevante med i projektet - alle punkter skal ikke være med, men de enkelte punkters relevans bør vurderes - Der er også angivet værktøjer, der kan anvendes under de forskellige punkter

Indledning

Forundersøgelse

Analyse af oplæggene ved hjælp af Brainstorm Mindmap Informationssøgning

Opstille forskellige problemstillinger

Valg af problemstilling

Projektbeskrivelse

- Problemformulering Problemtræ, giver nøgleproblem og stikord

- Projektafgrænsning kan laves flere steder i indledningen

- Tidsplan - gerne delt ud på gruppemedlemmer

Hoveddel

Analyse af den valgte problemstilling Informationssøgning

Dokumentation af problemet

Opstille forskellige løsningsstrategier og løsningsforslag gerne med flere produkt ideer

Valg af løsningsstrategi og løsningsforslag/produkt ide (evt. ved point i skemaform) ud fra bl.a.: Skolens faciliteter Miljøvurdering Samfundsvurdering

Produktudvikling:

Konstruktion/design

Teknologianalyse, ud fra følgende fire punkter: Viden, Teknik, Organisation, Produkt

Miljøvurdering: Livs Cyklus Analyse (LCA) Materialer, Energi, Kemikalier, Andet (MEKA)

Teknologivurdering: (Produktets indflydelse på samfundet)

Dimensionering

Dokumentation: Arbejdstegninger (skitser)

Fremstilling Færdige tegninger

Evaluering

Her er kunden/brugeren den bedste til at vurdere

- Produkt: Test af funktionen. Vurdering af kvaliteten, samt hvor tæt prototypen er på det virkelige produkt

- Løsning: Løser ”det valgte løsningsforslag” problemet beskrevet i problemformuleringen?

- Forløbet: Tidsforløbet,Gruppearbejdet

Konklusion

Opsamling på det I nåede, samt hvor godt forslaget løser det nævnte problem beskrevet i problemformuleringen

Rapportskrivning

Skriftlig dokumentation af projektet, bør laves løbende i projektet

Fremlægning

Mundtlig præsentation af projektet med afsæt i rapporten