Digital Opgave 9

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning


(Design af kredsløb udfra alarmfunktioner) Se eventuelt De Morgans regel side 27 i ”Grundlæggende digitalteknik”.

4 ultraviolette foto-detectorer A, B, C, og D benyttes til, via et logisk kredsløb, at styre 4 alarmer L1, L2, L3 og L4 . Fotodiodekredsløbet giver 5 [V] ud, når lysstrålen brydes. Alarmerne aktiveres med 5 [V]. Nedenstående figur skitserer systemet.

Skitse af systemet som det ses på blokniveau

Følgende alarmfunktioner ønskes opfyldt:

L1 skal aktiveres hvis lysstråle A og B brydes.

L2 skal aktiveres når lysstråle A ikke er brudt eller B ikke er brudt.

L3 skal aktiveres når lysstråle C ikke er brudt eller D ikke er brudt.

L4 skal aktiveres hvis lysstråle C og D brydes.

Kredsløbet skal realiseres med et minimum af pakninger/gate. For at opnå dette kan "De Morgans regel" anvendes til at konvertere gatetyper til NAND-gate så hele kredsløbet kan bygges af NAND-gate. Ved kun at have denne ene gatetype undgår man ubrugte gate i de enkelte pakninger. Ved at se på sandhedstabellen for en NAND-gate kan man se, hvordan en INVERTER kan laves af en NAND-gate.

  1. Hvor mange og hvilke pakninger skal du bruge for at lave ovenstående alarmsystem direkte udfra de boolske udtryk.
  2. Hvor mange pakninger skal bruges, hvis man bruge De Morgans regel og laver kredsløbet udelukkende med NAND gate?