Censur

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning


Indledning

Censuren blev opfundet 1486, efter kunsten at trykke bøger var blevet introduceret. Bøger og andre ting blev altså skrevet ned hvis deres indhold ikke måtte læses. [1] I dag er det meget pornografiske ting der bliver censureret fordi det ikke skal være tilgængelig for mindre børn og unge.

I 2012 ville organisationerne SOPA og PIPA censurere stort set alt på internettet. De fleste hjemmesider som ville blive påvirket af denne handling lavede derfor en demonstration imod dette. Det blev gjort ved at de lukkede deres sider ned i 24 timer så man kunne se hvor meget dette ville påvirke hele verden. [2]

Censur i Danmark

Censuren blev teknisk set ophævet i 1770 af J.F. Struensee, dog var den ikke helt ophævet. Forfattere og andre folk der ville udgive et af deres værker havde sådan set fuld ret til at udgive noget de har lavet uden at det skulle tjekkes inden det blev udgivet, men efter det var udgivet så ville det blive tjekket og censureret hvis det indeholdte tekst som ikke måtte læses. Hvis man havde skrevet noget "ulovligt" så ville kunne modtage en straf i form af en penge bøde, fængsel eller i yderste konsekvens dødsstraf. Struensee´s idé holdt ikke ret længe fordi folket blev træt af ham, et medførte at han blev afsat og derefter henrettet. [3]

Grundloven

I 1849 hvor Grundloven blev indført blev der skrevet i paragraf 77. §77 - "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres." Denne paragraf betyder i bund og grund det samme som det Struensee sagde her kan man dog ikke få bøde, fængsles eller henrettes.

Frigivelse af porno

Billedpornografi har altid været en del af Danmark. Helt frem til 1969 var billedpornografi forbudt[4] Den 30. maj 1969 blev alt pornografi i Danmark tilladt, dette betød at vi rent faktisk var det første land i verden som tillod billedpornografi.

lige fra oldtiden har man kunnet se billeder af sex. Dengang skulle man gå ind i kirken for at se de "uartige" billeder. Kirken førte derudover også en liste over de "forbudte" værker som indeholdte porno. Dette gjorde de helt indtil 1966.

Den første lovgivning om pornografi er fra 1799, her blev det strafbart at udgive noget hvor folks blufærdighed krænkes.

Gennem årene kom der flere tekster hvor sex blev nævnt, og det gjorde at det blev mere almindeligt for folk. Det gjorde at nogle bøger blev frigivet ved højeste ret, og det toppede den 2. juni 1967 hvor Folketinget ophævede forbuddet mod pornografiske tekster Men der var stadig forbud mod billedporno.

December 1968 besluttede Knud Thestrup (Konservativ justitsminister) sig for at lave et lovforslag om at ophæve forbuddet mod belledpornografi, den 30. maj blev den vedtaget, og Danmark blev dermed det første land som frigav pornografi

Referencer

<references>