Arduino termostat

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Denne opgave er lidt mere selvstændig, hvor man skal anvende nogle af de ting man har lært i de andre opgaver, for at kunne bygge en termostat.

Princippet i en termostat

Den grundlæggende ide i en termostat er at den kan holde en temperatur på et bestemt niveau. Dette kræver normalt 3 elementer:

  • At den kan måle hvad temperaturen er nu
  • At ved hvad den ønskede temperatur er
  • At den kan varme op, hvis temperaturen er for lav

Der kan være andre principper i termostateter f.x. i varme lande hvor en termostat i et klimaanlæg lige så tit vil skulle køle for at bringe temperaturen ned på det ønskede niveau.

I denne opgave begrænser vi det til at varme op til en ønsket temperatur.

Måling af temperaturen

Her vil elementer fra Arduino termometer være meget relevant.

Den ønskede temperatur

Her kan man bruge noget indtastning fra Arduino AnalogOut til at indtaste den ønskede temperatur.

Opvarmning

Her kan det at afsætte noget effekt i en modstand som ved arduino udgangsforstærkning og anvende det til opvarmning i en mindre skala (man kan placere temperatur-føleren tæt på modtstanden) - det vil være urealistisk at opvarme hele el-teknik-lokalet med effekt-modstande.

Stand-alone løsning

I praktisk brug vil det være upraktisk at skulle have en PC tilsluttet enhver termostat. Derfor vil det være en god ide at kunne få arduinoen til at fungere uden at skulle vise temperaturen på PC'en og uden at skulle indtaste temperaturen på PC'en.

Dette vil kræve nogle udvidelser, hvor man kunne lade visningen være en simpel indikation på f.x. 3 lysdioder der kunne repræsentere "for lav" "OK" og "for høj" temperatur.

Visningen kunne også laves på et arduino display, hvor man både skriver setpunkt og aktuel temperatur.

Endelig kunne man lave indtastningen af temperaturen på et matrix tastatur.