Versionshistorik for "Arduino Input Tidsforhold"

Skift til: navigering, søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 28. sep 2021, 21:39Bar (diskussion | bidrag). . (2.099 bytes) (+2.099 Bytes). . (Oprettede siden med "Kaldet til digitalRead(pin) tager tid, så det undersøges i det følgende ==Testprogram== Der skrives et lille testprogram, der kan måle tiden det tager at kalde digitalRe...")