Vektor Grafik

Dette dokument skal illustrere hvordan vektor-baseret grafik arbejder.

For at illustrere forskellen over til pixel-baseret grafik, så kan jeg forklare hvordan den smiley der er brugt som eksempel herunder, er opbygget i trin.

  1. Der tegnes hele ansigtet som en sort cirkel med gul fyldfarve.
  2. Munden tegnes som en sort cirkel med gul fyldfarve, hvor den øvereste del dækkes af rent gule firkanter, så der kommer et smil.
  3. Øjnene tegnes som to sorte cirkler med blå fyldfarve.
  4. Næsen tegnes som en sort oval med gul fyldfarve.
  5. Det hele gemmes som en swf-fil, der er det format flash gemmes i, når det skal vises på en hjemmeside.

Det er samme fil der vises i 3 forskellige forstørrelser.

Her er vist smileyen hvor den er sat til at fylde 20 pixels på hver led
Her er den forstørret op i den dobbelte størrelse, læg mærke til at den ikke bliver grovere. Der er i stedet kommet nogen detaljer frem, der ikke var i den lille version (det blå i øjnene og at næsen er en oval).


Med en forstørrelse på 10 gange, er det tydeligt at der ikke sker nogen forringelse af kvaliteten, den bliver faktisk bare flottere.

Hvis man virkelig vil overbevise sig om at det er objekter man kigge på, så prøv at højreklik på figuren og zoom ind nogen gange - det er stadigvæk pæne cirkler og ovaler der er i billedet.

Det er samme fil der vises i alle 3 tilfælde, og den fylder ikke mere end hvad den mindste ville fylde som pixel-baseret grafik.

Ulempen er så, at man skal have en flash-afspiller installeret, for at man kan se billederne.

Der er to typer digitale billeder.

Pixelbaseret grafik

Billedet består af mange små pixels med hver sin farve.
Zomer man ind på billedet, eller hvis man forstørrer det, så vil billedet blive gengivet som mange firkanter ved siden af hinanden.
På trods af den ulempe, samt at den type billeder fylder meget, så er det stadig den mest anvendte billedtype.

Vektorbaseret grafik

Billedet er opbygget af objekter, der hver har en position, en udstrækning og en farve (evt. også andre egenskaber). I den type billede kan man zoome ind på billedet uden at der sker en kvalitetsforringelse.
Problemet med vektorbaserede billeder er at der skal noget til at tolke billedet, og at det ikke altid opfører sig ensartet i de forskellige programmer.
Vektorbaserede billeder vil ikke blive behandlet yderligere her.