Log indJPEG formatet

JPEG- eller JPG-billeder er et reduceret format, der stadig kan indehole mange forskellige farver. Normalt bliver et billede ca 10 gange mindre, når man gemmer det i JPEG-format i forhold til et billede gemt i BMP-format.

JPEG står for Joint Photographis Experts Group, og det er dem der fra 1986 til 1992 definerede den standard der ligger bag JPEG billederne.

Den type billeder et typisk til at gengive fotos med, som det feriefoto jeg har taget med som eksempel.

Billedet fylder 107 kByte som JPEG-format, hvor det ville fylde 786 kByte som BMP-format.

Det skal lige nævnes, at det rå JPEG-billede fra kameraet fyldte 3206 kByte. Her har jeg reduceret størrelsen både ved at beskære billedet, men også ved at skalere det ned.

Feriefoto i JPEG format

JPEG-formatet har en ulempe, når det skal gengive grafiske billeder. For at illustrere det har jeg taget logoet til internetbrug.

Først vises logoet forstørret 4 gange.

Det er gemt som en GIF-fil, og fylder derfor kun 2 kByte

Logoet som GIF-format

Herefter vises det samme logo gemt som JPEG-fil. Læg specielt mærke til den "støj" der opstår omkring den hvide tekst i det røde område.
Det skyldes den måde JPEG formatet reducerer på.

Desuden fylder filen faktisk 20 kByte

Logoet som JPEG-format

For tydeliggøre fejlen som JPEG laver har jeg prøvet at komprimere billedet yderligere.
Her træder fejlen tydeligere frem, som den "støj" der opstår specielt omkring teksterne, men også omkring de andre kanter.

Alligevel fylder billed-filen stadig 18 kByte.

Logoet som reduceret JPEG-format

 

Webmaster: Bent Arnoldsen Kontakt-oplysninger