Log indBilled-formater for pixel-baserede billeder.

Ideen med at der er forskellige billedformater er, at man kan få billederne til at fylde mindre. Det gøres ved at man med forskellige metoder reducerer nogen informationer væk.

Der findes mange forskellige formater, og der kommer ind imellem nye formater, men der går normalt lang tid inden de finder indpas, fordi alle typer software skal kunne forstå de forskellige formater. Jeg vil her kun gennemgå 3 gængse formater, mest for at illustrere forskellen i anvendelsen.

BMP JPG GIF

Bitmap billeder er et gammelt format, hvor alle pixels gemmes med alle informationer.

Hver enkelt pixel gemmes som 3 farvekomponenter af Rød Grøn og Blå (RGB farve), og derfor gemmes 3 byte for hvert eneste pixel.

Fordelen er, at der ikke reduceres nogen farver væk, og heller ikke nogen pixels.

Ulempen er at de fylder meget. Et 6 MPixel billede fylder 18 MByte.

Jpg eller jpeg reducerer på de pixels der gemmes ved dels at sammenkoble ensartede områder og del at reducere i den farveskala der anvendes.

Fordelen er at det stadig er at gengivelsen af fotografiske billeder er god, med en pæn komprimering (ca. 10 gange mindre filer).

Ulempen er at formatet har svært ved at håndtere overgange til ensartede flader.

Gif gemmes ved at nedsætte antallet af farver til maksimalt 256, og samtidigt sammenkoble flader med ens farve.

Fordelen er at billedet komprimeres godt ved grafiske billeder, og overgange til ensartede flader håndteres pænt

Ulempen er at 256 farver ikke er nok til at håndtere fotografiske billeder.

 

Webmaster: Bent Arnoldsen Kontakt-oplysninger