Log indDigitale Billeder

Digitale billeder kan bruges i mange forskelige sammenhænge på computeren.
Til højre er der indsat logoet for Teknisk Gymnasium Holstebro, det viser en grafisk brug af billeder.
Logo for Teknisk Gymnasium Holstebro

Som rammer rundt om denne side er der også brugt billeder - de har en helt anden funktion, nemlig at samle sidens udtryk. Det er slet ikke meningen de skal opfattes som billeder.

Endelig har jeg lige et lille feriebillede, som bare er taget med for at vise, at man kan bruge fotos til at illustrere det man laver.

På de underliggende sider er der forklaret nogen tekniske ting omkring billeder, der kan gøre det lettere at bruge billeder, og give et bedre resultat.

Bent i en tracer i Norge
Billedet er et virkemiddel der
mange gange kan sige meget
mere end ord.

Bogen Kommunikation/IT C af Peder Meyhoff
Bogen Smukkere grafidk design af Henrik Birkvig

Der er to typer digitale billeder.

Pixelbaseret grafik

Billedet består af mange små pixels med hver sin farve.
Zomer man ind på billedet, eller hvis man forstørrer det, så vil billedet blive gengivet som mange firkanter ved siden af hinanden.
På trods af den ulempe, samt at den type billeder fylder meget, så er det stadig den mest anvendte billedtype.

Vektorbaseret grafik

Billedet er opbygget af objekter, der hver har en position, en udstrækning og en farve (evt. også andre egenskaber). I den type billede kan man zoome ind på billedet uden at der sker en kvalitetsforringelse.
Problemet med vektorbaserede billeder er at der skal noget til at tolke billedet, og at det ikke altid opfører sig ensartet i de forskellige programmer.

Billedet som udtryksmiddel er kort behandlet i Kommunikation/IT C
kapitel 5, og meget grundigere i Smukkere grafisk design.
Det der er gennemgået på disse sider er den mere tekniske del
af digitale billeder.
Webmaster: Bent Arnoldsen Kontakt-oplysninger